De politiek ontneemt de sociale partners hun onderhandelingsvrijheid door zelf cao-afspraken te maken. Dat stelt CNV-voorzitter Maurice Limmen in een gesprek met NU.nl.

"Deze maatregel spreekt wantrouwen uit richting de polder", zegt Limmen.

In de aanpassingen in de nieuwe bijstandswet die staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) maandag naar de Tweede Kamer stuurde, staat dat de overheid mag ingrijpen als bedrijven niet voor 2017 een loonschaal met het wettelijk minimumloon hebben ingevoerd.

Die moet ervoor zorgen dat arbeidsgehandicapten sneller aan het werk komen, sommige bedrijven hanteren namelijk loonschalen die hierboven beginnen. De sociale partners moeten deze maatregel opnemen in de cao.

Als bedrijven geen afspraken kunnen maken over loonschalen voor mensen die onder de doelstelling van de Participatiewet vallen, dan kan de overheid hier eenzijdig ingrijpen.

Stoel

Limmen: "Hiermee gaat de politiek op de stoel van sociale partners zitten en schept ze een gevaarlijk precedent. Dit ene zinnetje ondermijnt de principiële vrijheid van onderhandelen. Nu gaat het om banen voor kwetsbare doelgroepen, volgende keer gaat het over loon."

De CNV-voorman gaat er niet van uit dat er kwade opzet in het spel is, maar hij constateert wel dat het gebeurt. "De politiek moet niet dreigen om in te grijpen in cao's, die grens moet je niet willen oversteken", zegt Limmen.

Bovendien zegt hij dat er in het sociaal akkoord van vorig jaar al afspraken zijn gemaakt over de werkgelegenheid voor arbeidsgehandicapten.

"Ik heb er vertrouwen in dat wij met werkgevers aan de doelstellingen van de Participatiewet kunnen voldoen. Die banen voor kwetsbare doelgroepen moeten er komen. Daar hebben wij geen extra sanctie van de overheid voor nodig", aldus Limmen.

Goede afspraak

VVD-Tweede Kamerlid Sjoerd Potters noemt de bevoegdheid van de overheid om in te kunnen grijpen in de cao tegenover NU.nl wel een goede afspraak.

"Het is heel belangrijk dat er nu eindelijk eens loonschalen op 100 procent van het wettelijk minimumloon worden gemaakt. Zo ontstaan er voldoende banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking en krijgen werkgevers loonkostensubsidie", aldus Potters.

Concurreren 

Sadet Karabulut (SP) is het wel met Limmen eens dat het "vakbondsrecht" wordt geschonden. "Hiermee wordt de race naar de bodem ingezet. Ik kan me niet voorstellen dat CNV en FNV hiermee in zullen stemmen", aldus de SP'er.

"Zeker niet als de overheid het komt afdwingen. Dit eindigt ermee dat je gaat concurreren met goedkope arbeidskrachten uit lagelonenlanden. Terwijl we juist afgelopen decennia een bepaald salarisniveau hebben opgebouwd."

Karabulut vindt dat er creatievere oplossingen moeten worden gevonden, zoals het aanpakken van de topsalarissen.

In de nieuwe bijstandsplannen is afgesproken dat werkgevers worden verplicht om in 2017 23.000 banen te realiseren voor arbeidsgehandicapten.

De hoofdpunten uit het akkoord

Reacties vakbonden op akkoord