De Europese Unie moet een actieplan opstellen om de rechten van homoseksuelen, lesbiennes en transseksuelen te beschermen. 

Dat staat in een resolutie die het Europees Parlement dinsdag in Straatsburg heeft aangenomen.

Het EP ging akkoord met een rapport van de Oostenrijkse Groene Eva Lunacek, dat de Europese Commissie, de lidstaten en EU-agentschappen oproept om gezamenlijk homofobie te bestrijden.

"Wij hebben te lang in angst geleefd", aldus Lunacek - die in eigen land de eerste parlementariër was die voor haar lesbische geaardheid uitkwam.

"Mijn rapport zegt dat de EU in actie moet komen zodat wij ook kunnen genieten van de rechten die allen in de EU zijn toegezegd."

Akkoord

Het EP ging daar met 394 tegen 176 stemmen mee akkoord, 72 leden onthielden zich van stemming. Buiten het parlement kreeg het voorstel tegenwind van de Franse beweging tegen het homohuwelijk, Manif Pour Tous, dat 200.000 handtekeningen tegen het voorstel had verzameld.

Volgens het EU-Agentschap voor Fundamentele Rechten kreeg 47 procent van alle homo's, lesbiennes en transseksuelen in de EU te maken met discriminatie gedurende de afgelopen vijf jaar. Daarnaast werd 26 procent aangevallen of bedreigd.

De Europese Commissie moet nu beslissen of het de niet-bindende resolutie opvolgt en regels voorstelt. Volgens het parlement is de EU gebonden om discriminatie te bestrijden. Voor gehandicapten, Roma en gendergelijkheid zijn al aparte programma's, maar voor homoseksuelen niet.