Het voorstel uit het regeerakkoord om de instroom van mensen uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten te reguleren, is in strijd met internationale afspraken om rassendiscriminatie tegen te gaan.

Dat zegt de Commissie-Meijers, een groep van deskundigen op het terrein van internationaal asielbeleid.

D66 wil daarom dat de coalitie het initiatiefwetsvoorstel van VVD-Kamerlid Andre Bosman per direct intrekt. In het regeerakkoord staat dat Nederland de Antilliaanse Nederlanders onder meer wil toetsen op strafblad en inkomen.

De commissie schrijft "met grote bezorgheid" kennis te hebben genomen van dat voorstel.

De experts zijn van oordeel dat het maken van onderscheid tussen groepen Nederlanders "onverenigbaar is met internationale verplichtingen van Nederland" en "niet effectief bijdraagt aan de oplossing van de gesignaleerde problemen".

Bovendien, zo vindt de commissie, zorgt dit voorstel voor een tweedeling die ook voor andere immigrantengroepen negatieve effecten kan hebben.

Rassendiscriminatie

De commissie noemt maar liefst vijf verdragen en twee EU-richtlijnen die dit voorstel blokkeren, waaronder het VN-verdrag tot uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie.

"Ik reken hier op de PvdA en hoop dat zij zich snel uitspreken tegen dit voorstel en het van tafel kan", aldus D66-Kamerlid Gerard Schouw.

"Zo niet, dan wil ik een snelle behandeling in de Kamer en niet dat het, net als de behandeling van het wetsvoorstel voor strafbaarstelling illegaliteit, als een hete aardappel wordt doorgeschoven tot na de gemeenteraadsverkiezingen."

Goed onderbouwen

PvdA-Kamerlid Roelof van Laar laat weten dat er bij de PvdA-fractie nog wel vragen leven over het wetsvoorstel van Bosman, maar dat de afspraak uit het regeerakkoord blijft staan.

"De Raad van State zegt dat er ruimte is voor een wet als deze en ook de eilanden zelf hebben een dergelijke regeling", aldus Van Laar.

"Als je onderscheid gaat maken moet je dat goed onderbouwen. Hoe de regeling er precies uit moet zien zal in het debat moeten blijken."

Gelijke monniken, gelijke kappen

Bosman blijft ondanks de kritiek vierkant achter zijn wetsvoorstel staan. "Nederland kampt al decennia lang met problemen met kansarme Antillianen. Cijfers wijzen uit dat deze groep zowel in sociale zekerheid als in de criminaliteit relatief oververtegenwoordigd is", stelt hij. 

"Daarbij is de schooluitval ook vele malen hoger. Met deze wet beoogt de VVD de prikkel om naar Nederland te komen weg te nemen en dwingt het tegelijkertijd de eilanden om zelf te investeren in hun mensen om zich te ontwikkelen."

Ook hij wijst erop dat de Antillen zelf ook regels hanteren. "Mijn initiatiefwet is een uitvloeisel van een verdrag dat wij hebben gesloten met de andere landen binnen het Koninkrijk. Deze landen stellen al eisen ten aanzien van vestiging aan Europese Nederlanders. Gelijke monniken, gelijke kappen."