Kabinet, coalitiepartijen en 'bevriende' oppositiefracties D66, ChristenUnie en SGP zijn het maandag eens geworden over aanpassingen van de bijstandsplannen en de participatiewet voor arbeidsgehandicapten. 

De belangrijkste punten:

- Wie bijstand ontvangt, moet een tegenprestatie leveren voor zijn uitkering. De gemeenten mogen echter zelf gaan bepalen hoe die eruit ziet.

- Het plan om voor nieuwe bijstandsuitkeringen een 'wachttijd' van 4 weken in te voeren, verdwijnt.

- De sollicitatieplicht voor bijstandsmoeders met kinderen onder de 5 jaar komt er niet.

- De bijstandsregels worden op veel punten wel strenger dan nu. Er komt een verhuisplicht voor bijstandsgerechtigden die elders een baan kunnen krijgen. Ook moeten bijstandsgerechtigden Nederlands kunnen spreken en netjes gekleed op een sollicitatiegesprek verschijnen.

- Bijstandsgerechtigden die hun kosten van levensonderhoud met huisgenoten kunnen delen, krijgen straks een lagere uitkering. Deze regel geldt overigens ook voor AOW'ers.

- Wie zich niet aan de regels houdt, kan worden gekort op zijn uitkering. De sanctie is wel wat minder streng dan in de oorspronkelijke plannen.

- Alle 240.000 jonggehandicapten met een Wajonguitkering worden herkeurd. Maar wie daarbij arbeidsgeschikt wordt verklaard, komt niet terecht in de bijstand. Hij of zij houdt een Wajonguitkering. Die wordt wel 70, in plaats van 75 procent van het minimumloon. Voordeel van de Wajong is dat die, anders dan de bijstand, geen vermogenstoets kent.

- Voor arbeidsgehandicapten komen 125.000 nieuwe banen beschikbaar, is eerder in het sociaal akkoord afgesproken. Wettelijk wordt nu geregeld dat de loonschalen beginnen op het minimumloon.

- Beide wetsvoorstellen gaan 1 januari volgend jaar in. Voor de nieuwe bijstandsregels is dat een halfjaar later dan in het regeerakkoord staat. In totaal moeten beide plannen zo'n 2 miljard euro opleveren.