Rechters die hun boekje op de een of andere manier te buiten gaan, kunnen voortaan worden geschorst. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Tot nu toe zijn er alleen de sancties schriftelijke waarschuwing en strafontslag. Behalve de schorsing voor maximaal drie maanden komt daar in de toekomst ook de schriftelijke berisping bij.

Deze berisping kan ook door de Hoge Raad worden opgelegd, niet alleen door de president van het gerecht in kwestie.

De mogelijkheden worden verder aangevuld met overplaatsing naar een ander gerecht, inhouding van bezoldiging en het 'met spoed' buiten functie stellen van een rechter, bijvoorbeeld bij verdenking van een strafbaar feit.

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak heeft volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie ingestemd met de inhoud van het wetsvoorstel.