Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) gaat met gemeenten overleggen om eerder beter zicht te krijgen op radicaliserende jongeren.

De bewindsman wil vooral afspraken maken over het coördineren van de aanpak en het delen van informatie en kennis.

Ook wil hij mogelijk vernieuwende oplossingen en acties snel kunnen omzetten in de praktijk. Het overleg vindt waarschijnlijk in mei plaats, zo schrijft Asscher in een brief aan de Tweede Kamer maandag.

''Het draait uiteindelijk om een betere afstemming en informatie-uitwisseling tussen alle betrokken partijen in zowel de preventieve als repressieve aanpak."

"Ik zal gemeenten stimuleren hiervoor de noodzakelijke samenwerking tot stand te brengen." 

Snelheid

Asscher noemt verder de snelheid opvallend waarmee buitenlandse jihadistische propaganda beschikbaar komt in het Nederlands. "Er is sprake van een nieuwe dynamiek waarbij duidelijk is dat de invloed van imams en moskeeën is afgenomen." 

Asscher noemt de jihadistische radicalisering zowel een veiligheids- als een integratieprobleem en moet daarom langs beide lijnen worden aangepakt. Hij werkt daarom nauw samen met minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD).