De burgemeesters die fel campagne voeren om te mogen experimenteren met gereguleerde wietteelt zullen zich erbij neerleggen dat het niet gaat gebeuren. Dat verwacht minister Ivo Opstelten (Justitie), zo zegt hij tegen NU.nl.

Vrijdag kwamen burgemeesters en andere politici bijeen op een wiettop in Utrecht. 

Samen tekenden ze een manifest, opgesteld door Paul Depla (burgemeester Heerlen), Victor Eberhardt (wethouder Utrecht) en Rob van Gijzel (burgemeester Eindhoven), om het kabinet op te roepen de teelt te reguleren.

Opstelten: "Regulering gaan we niet doen. Dat lost ook niks op. Ik word daarbij gesteund door de professionals van politie en Openbaar Ministerie. 80 procent van de wietteelt is voor de export, slechts 20 procent gaat naar de Nederlandse coffeeshops."

"Je moet de totaliteit aanpakken, anders haal je de slagkracht weg bij diegene die de criminaliteit moeten bestrijden."

De burgemeesters trekken die 80/20 verhouding in twijfel. Die zeggen: u moet het opnieuw onderzoeken.

"Dat is dan altijd de vraag: een nieuw onderzoek. Die cijfers zijn de cijfers die ik krijg van de politie. Het zou echter best kunnen dat het percentage voor de export nog zwaarder is. Het gaat om zware criminaliteit."

De Zwijndrechtse burgemeester Dominic Schrijer heeft het in zijn eigen gemeente uitgezocht. Die zegt: het is eerder fiftyfifty.

"Ik gun de burgemeester van Zwijndrecht zijn analyses. De verantwoordelijkheid ligt niet bij hem, maar bij mij. Misschien ligt het percentage in Zwijndrecht op 50/50, maar het gaat om het landelijke beeld."

"Het is natuurlijk ook de zoveelste wiettop. Ik heb zelf in dat vak van burgemeester gezeten, maar ik heb me nooit vertoond op een wiettop. Anderen gaan daar wel naar toe. Gelukkig leven we in een land waarin je de dingen een beetje stevig tegen elkaar kunt zeggen."

Wat kunt u dan wel met de burgemeesters bespreken?

"Ik kijk naar de tekst van het manifest. Daar klinkt een zorg door: laten we meer aan de overlast en de bestrijding van de criminaliteit doen." 

"En over die regulering: dat is an agree to disagree. Dat is de kwaliteit van de burgemeesters in ons land, dat die zich er bij neer zullen leggen dat dit niet gaat gebeuren."

"Dan gaan we met elkaar kijken hoe we nog intensiever de overlast gaan bestrijden. Ik ben het niet met ze eens, daar ben ik altijd luid en duidelijk in geweest."

Dus als u met deze burgemeesters afspreekt zegt u: ik wil over coffeeshopbeleid praten, maar niet over regulering. 

"Ja, iedereen kan van mij vinden wat men wil, maar op dit punt ben ik altijd glashelder geweest." 

"Dat is al mijn hele leven mijn standpunt. Ik heb voortdurend reflectie op mezelf, maar steeds als ik een nieuw manifest lees, denk ik: daar staat niet in wat ik vind."

Ook de PvdA in de Kamer pusht u steeds om met die experimenten aan de slag te gaan. Moeten ze daar niet ook eens over ophouden dan?

"Nee, ik respecteer dat we daar anders over denken. Uiteindelijk legt de PvdA zich ook neer bij de meerderheid in de Kamer die mij steunt op dit punt. Dan kijken we zakelijk naar de oplossingen. Zonder regulering. Zonder experimenten."

Daarnaast stelt ook uw partijgenoot Frits Bolkestein: u bedrijft struisvogelpolitiek door niet te willen luisteren naar initiatieven voor regulering.

"Ik wist dat hij naar deze top toe ging. Wij kennen al jarenlang onze wederzijdse standpunten. Wij verschillen totaal van mening. Dat gunnen wij elkaar. Het is prettig om in liberale kring te kunnen zeggen: Ivo en Frits zijn het niet eens."