Een groot merendeel van de lokale politici vindt dat het kabinet te veel bezuinigt op gemeenten, waardoor ze hun taken niet meer goed zullen kunnen uitvoeren.

Bijna 80 procent is het met deze stelling eens, zo blijkt uit een onderzoek van NU.nl onder ruim tweeduizend gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters, uitgevoerd door Overheid in Nederland.

Opvallend is dat ook een merendeel van de lokale politici van de coalitiepartijen VVD (50 procent) en PvdA (75 procent) vreest de taken niet meer goed te kunnen uitvoeren.

Van de bestuurders en raadsleden van de coalitiepartijen samen met de 'constructieve oppositie' (D66, ChristenUnie en SGP) vindt zelfs 83 procent dat het kabinet te veel bezuinigt. Bijna alle lokale bestuurders van de SP (98 procent) zijn het oneens met de plannen van het kabinet.

Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor veel zorg- en ondersteunende taken. Het idee van het kabinet is dat gemeenten deze taken beter en goedkoper kunnen uitvoeren, omdat ze de burgers beter kennen dan de centrale overheid. Met de decentralisatie gaan fikse bezuinigingen van 1,5 miljard euro gepaard.

Eigen belastingen

Het plan dat voorzitter Annemarie Jorritsma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vorige week bij NU.nl bekendmaakte om gemeenten wegens de toename aan taken meer eigen belastingen te laten heffen, kan dan ook rekenen op de steun van een kleine meerderheid van de gemeentelijke politici.

In Nederland is ongeveer 10 procent van het budget voor gemeenten afkomstig van belastingen zoals de ozb en de hondenbelasting. De rest van het budget komt van het Rijk. In totaal vindt 51 procent dat gemeenten meer eigen belasting zou moeten kunnen heffen.

Onenigheid

Over de decentralisaties is momenteel nog veel onenigheid tussen de VNG en het kabinet. 

Deze maand bleek na een redenraadpleging dat het overgrote merendeel van de gemeenten het niet eens is met het akkoord dat VNG sloot met het kabinet over de plannen rondom de overgang van zorgtaken uit de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) van het Rijk naar gemeenten. Daarop liet de VNG het kabinet weten zelf met een goede oplossing voor de problemen te komen.

Geen goede zet, vindt het merendeel van de politici. De VNG had van het kabinet harder moeten eisen dat het de plannen zou wijziging richting de wensen van gemeenten, zo vindt 55 procent.

Twistpunt

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) heeft deze week een zorg van de gemeenten proberen weg te nemen met de toezegging dat in de wet wordt vastgelegd hoe zorgverzekeraars en gemeenten vanaf 2015 moeten samenwerken op het gebied van wijkverpleging.

Dit was een groot twistpunt tussen VNG en het kabinet. De belangenbehartiger heeft in een reactie al laten weten dat de zorgen daarmee nog niet zijn weggenomen.

Volgende week dinsdag wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de problemen rondom de decentralisatie van de zorgtaken.