Defensie doet onderzoek naar mogelijke geluidsproblemen voor piloten van de nieuwe NH-90 helikopter. 

Aanleiding zijn klachten van bemanningsleden over ruis of pieptonen in het gehoor nadat ze hadden gevlogen.

Om het risico van permanente gehoorschade te voorkomen, mogen piloten voorlopig nog maar maximaal één uur per dag in de NH-90 vliegen.

Alleen als er een operationele noodzaak is, mag van die beperking worden afgeweken. Dat heeft minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie vrijdag aan de Tweede Kamer gemeld.

Hoewel metingen volgens haar aangeven dat de arbonormen niet worden overschreden, worden naar aanleiding van de klachten de aard en oorzaak van de geluidsbelasting onderzocht. 

Maatregelen

Op basis van de bevindingen, die binnen enkele weken worden verwacht, bekijkt de minister of er maatregelen nodig zijn.

Ondertussen wordt bekeken of er geluiddempend materiaal kan worden aangebracht in de helikopter. Ook vraagt Defensie aan de fabrikant en andere gebruikers ervan of ze soortgelijke problemen hebben.

Defensie benadrukt dat de NH-90 nog altijd kan worden ingezet voor missies, zoals bij de strijd tegen piraten voor de kust van Somalië, en dat ook alle andere taken kunnen worden uitgevoerd.

NH-90

Defensie heeft in totaal 20 NH-90's besteld. Daarvan vliegen er inmiddels elf rond: tien worden gebruikt voor de opleiding van bemanningsleden en 1 is mee op missie naar Somalië. 

De NH-90 is er niet zonder slag of stoot gekomen. Zo werd Defensie geconfronteerd met technische gebreken, financiële tegenvallers en andere problemen, zoals vertraging bij de levering.