Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers (VVD) is woensdagavond afgetreden na felle kritiek van de oppositie in de Tweede Kamer op zijn functioneren.

Hij stelde onvoldoende draagvlak te voelen in de Tweede Kamer voor zijn persoon. 

De VVD-bewindsman lag al de hele dag onder vuur over de problemen rond het uitbetalen van toeslagen bij de Belastingdienst. Het was bovendien niet de eerste keer dat hij door de Kamer op het matje was geroepen over problemen bij de dienst.

"Overtuig ons dat u de aangewezen persoon bent om alle wijzigingen bij de Belastingdienst door te voeren", zo vroeg Carola Schouten van de ChristenUnie letterlijk.

"Ik acht mijzelf zeer wel in staat om dit proces vorm te geven", stelde Weekers eerder op de avond nog op deze vraag. "Ik zit goed in de materie."

Motie

De gehele oppositie had echter een motie van wantrouwen in voorbereiding. Toen de partijen hem dit voorafgaand aan de hervatting van het debat liet weten besloot hij de eer uiteindelijk aan zichzelf te houden. Ook bij de coalitiepartijen zou er geen vertrouwen meer in hem zijn.

In mei vorig jaar overleefde Weekers tenauwernood nog een motie van wantrouwen, destijds gesteund door zeven politieke partijen maar zonder meerderheid van de Tweede Kamer. 

Reageren

Vorige week bleek dat zo'n honderdduizend burgers onterecht nog geen huur-, zorg- of andere toeslagen hadden ontvangen wegens de maatregel waarbij toeslagen nog maar naar één banknummer worden overgemaakt. De Belastingdienst moet de gegevens controleren, maar heeft daarbij een forse achterstand. 

De oppositie verweet Weekers niet voldoende en pas te laat op de hoogte te blijven van de problemen bij de Belastingdienst. Vooral Jesse Klaver van GroenLinks toonde zich een fel criticus.

Hij verweet de staatssecretaris vooral te reageren, in plaats van regeren. Weekers sloeg zich op verschillende momenten stamelend door het debat heen. 

Onderzoek

Weekers zegde woensdagavond eerst nog een onderzoek naar de "massale productieprocessen'' binnen de Belastingdienst toe.

Ook wilde hij de Kamer wekelijks een overzicht sturen over het aantal mensen dat onterecht nog geen toeslag heeft ontvangen, een idee van Kamerlid Henk Nijboer van coalitiepartij PvdA.

"Ik ken geen bewindspersoon die iedere week moet rapporteren aan de Kamer. Wat voor vertrouwen spreekt daaruit? Zeker omdat het vanuit een coalitiepartij wordt gevraagd. Het is een onder curatele stellen van een staatssecretaris", oordeelde Klaver.

De oppositie heeft opgelucht gereageerd op het besluit van Weekers. Volgens D66-leider Alexander Pechtold was het voor Weekers "de koninklijke weg" om de eer aan zichzelf te houden.

"Het siert hem dat hij zijn eigen conclusie getrokken heeft", zo vindt ook SP-fractievoorzitter Emile Roemer.

Koning

De staatssecretaris is de eerste bewindspersoon die zijn ontslagbrief indient bij koning Willem Alexander. De koning heeft het donderdagochtend ontslag "op de meest eervolle wijze verleend, onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door de staatssecretaris aan Hem en het Koninkrijk bewezen".

Weekers is de tweede bewindspersoon uit het kabinet Rutte-II die aftreedt. Vlak na het aantreden trad staatssecretaris van Economische Zaken Co Verdaas (PvdA) af.

Politieke reacties op vertrek Weekers I Lees meer over het debat met Weekers

Problemen Belastingdienst | Achtergrond: bewindslieden Rutte-II in problemen

Staatssecretaris Weekers treedt af

Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers (VVD) is woensdagavond afgetreden na felle kritiek van de oppositie in de Tweede Kamer over zijn functioneren. © ANP
Hij stelde onvoldoende draagvlak te voelen in de Tweede Kamer voor zijn persoon. © ANP
Staatssecretaris Frans Weekers (R) verlaat de Tweede Kamer nadat hij tijdens een debat bekend heeft gemaakt dat hij opstapt. © ANP
Staatssecretaris Frans Weekers (R) is samen met fractieleider Halbe Zijlstra onderweg naar het ministerie van Algemene Zaken nadat hij in de Tweede Kamer bekend heeft gemaakt dat hij opstapt. © ANP
Staatssecretaris Frans Weekers (R) is samen met fractieleider Halbe Zijlstra onderweg naar het ministerie van Algemene Zaken nadat hij in de Tweede Kamer bekend heeft gemaakt dat hij opstapt. © ANP
Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën stapt in zijn auto om het Binnenhof te verlaten. © ANP
De VVD-bewindsman lag al de hele dag onder vuur over de problemen rond het uitbetalen van toeslagen bij de Belastingdienst. Het was niet de eerste keer dat hij door de Kamer op het matje was geroepen over problemen bij de dienst. © ANP
"Overtuig ons dat u de aangewezen persoon bent om alle wijzigingen bij de Belastingdienst door te voeren", zo vroeg Carola Schouten van de CU. "Ik acht mijzelf zeer wel in staat om dit proces vorm te geven", stelde Weekers eerder op de avond nog op deze vraag. © ANP
De gehele oppositie had echter een motie van wantrouwen in voorbereiding. © ANP
Toen de oppositie hem dit voorafgaand aan de hervatting van het debat liet weten besloot hij de eer uiteindelijk aan zichzelf te houden. Ook bij de coalitiepartijen zou er geen vertrouwen meer in hem zijn. © ANP
Tijdens het debat wordt door de oppositie druk overlegd, zoals hier Bram van Ojik (GroenLinks) en Geert Wilders (PVV). © ANP
Vorige week bleek dat zo'n 100.000 burgers onterecht nog geen huur-, zorg- of andere toeslagen hadden ontvangen wegens de maatregel waarbij toeslagen nog maar naar één banknummer worden overgemaakt. De Belastingdienst moet de gegevens controleren, maar heeft daarbij een forse achterstand. © ANP
De verschillende Kamerleden spraken Weekers er vooral op aan dat hij de problemen zou bagatelliseren. © ANP
De oppositiepartijen spraken ook de VVD en de PvdA aan op het functioneren van Weekers. Henk Nijboer van de PvdA stelde na aandringen van de oppositie dat het 'niet goed' is dat er fouten zijn gemaakt. © ANP