De accountants kunnen moeilijk uit de voeten met de Wet normering topinkomens, die sinds januari 2013 tot doel heeft beloning en ontslagvergoeding van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector te normeren. 

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) dringt bij minister Plasterk van Binnenlandse Zaken op meer duidelijkheid aan.

De Tweede Kamer spreekt donderdag over een aanpassing van de wet. De NBA pleitte al begin december bij Plasterk voor duidelijker regels voor de uitvoerbaarheid en de controleerbaarheid van de wet. De aanpassing verbetert al veel, maar zeker niet alles. Bovendien is iedereen gebaat bij snelheid van de aanpassing, aangezien alle overheidsorganisaties juist nu bezig zijn hun jaarverantwoording voor 2013 op te stellen.

Cruciaal is de duidelijkheid, vinden de accountants. In de wet worden bijvoorbeeld strenge normen gehanteerd, waarbij overschrijding met 1 euro al relevant is. De NBA worstelt echter met het gebrek aan heldere fiscaaltechnische omschrijvingen.