Nederlandse gemeenten zullen vanaf 2015 zo'n 250 miljoen euro minder uitgeven aan cultuur dan in 2011. Die bezuiniging komt bovenop het terugschroeven van het rijksbudget voor cultuur met 250 miljoen euro.

Dat meldt NRC Handelsblad woensdag. De krant liet een enquête uitvoeren onder 65 gemeenten over het cultuurbeleid dat verwacht wordt na de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

De helft van de invullers voorziet dat de coalities die daarna worden gevormd extra bezuinigingen zullen doorvoeren op het gemeentelijke cultuurbudget.

In Rotterdam gaat naar verwachting maximaal zo'n 30 procent bezuinigd worden op cultuur. In Den Haag is dat 20 procent, in Amsterdam 15 en in Utrecht 5.

Van alle ondervraagden gemeenten gaat het cultuurbudget in Delft het hardst onderuit, daar wordt maximaal 40 procent bezuinigd. In Leiden wordt naar verwachting helemaal niet bezuinigd op cultuur, meldt de krant.

Van 2011 tot en met 2013 bezuinigden de gemeenten gemiddeld 9 procent op hun cultuurbudgetten. Als de bezuinigingen die de gemeenten verwachten na de verkiezingen worden meegerekend, loopt dat percentage op tot gemiddeld 13 procent. Daarmee zou er in 2015 nog zo'n 1,75 miljard euro overblijven aan gemeentelijke cultuurbudgetten, aldus NRC.