De FNV ziet "essentiële afspraken" uit het sociaal akkoord nog niet terug in de uitwerking van de Participatiewet zoals die nu door staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Dat laat de vakbond woensdag aan NU.nl weten.

"In het sociaal akkoord hebben we duidelijke afspraken gemaakt die ik nog steeds niet terug zie in de voorstellen van de staatssecretaris", zegt FNV-voorzitter Ton Heerts.

De werknemersorganisatie vindt dat Klijnsma geen heldere landelijke eisen stelt en de gemeenten te veel vrijheid geeft. 

Ook bestaat er volgens de vakbond teveel onduidelijkheid over de herkeuring van Wajongers. De FNV wil dat er eerst banen voor hen komen voordat Wajongers weer worden herkeurd.

Pijler

Met de Participatiewet, een voorstel uit het sociaal akkoord, worden de gemeenten via één regeling verantwoordelijk voor de uitvoering van de bijstand, de Wajong (jonggehandicapten) en de sociale werkplaatsen.

Het doel is om meer mensen aan het werk te helpen. Werkgevers conformeren zich aan het creëren van 100.000 banen per 2026.

Voor de vakbond is de Participatiewet een belangrijke pijler uit het sociaal akkoord, maar Heerts noemt de huidige plannen "onvoldoende". Hij verwacht daarom dat Klijnsma met meer aanpassingen komt in een volgend voorstel.  

"Wij hebben bijvoorbeeld afgesproken dat er regionale werkbedrijven komen, maar dat zie ik onvoldoende terug. En ook het bepalen van de doelgroepen is nu nog niet deugdelijk verankerd in de wet", aldus Heerts.