Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) is niet van plan zijn beleid voor uitbetaling van toeslagen wezenlijk te veranderen. Dit zou haaks staan op het antifraudebeleid van het kabinet.

Hij laat dat weten in een brief aan de Tweede Kamer, die zeer ongerust is over achterstanden bij de Belastingdienst met de uitbetalingen van toeslagen.

Weekers gaat wel extra mensen bij de Belastingtelefoon zetten en wil ook vertraagde uitbetalingen niet ophouden tot de volgende reguliere betaaldatum, maar het geld in die gevallen meteen overmaken.

Hij houdt echter vast aan de nieuwe methode waarbij mensen maximaal één bankrekeningnummer mogen hebben voor het ontvangen van toeslagen en belastingteruggaven. Weekers verwijst naar "aanloopproblemen".

Hij is ook niet van plan om meteen geld over te maken naar rekeningen waarvan niet zeker is of ze echt toebehoren aan de belastingplichtige of toeslaggerechtigde. Hij legt daarmee een verzoek van de Nationale Ombudsman naast zich neer.

Opheldering

D66, CDA en GroenLinks vroegen Weekers vorige week om opheldering over achterstanden bij de Belastingdienst. De staatssecretaris zei vrijdag al dat enig ongemak voor mensen onvermijdelijk is als gevolg van de hardere aanpak van fraude. Dat leidt er toe dat gezinnen langer moeten wachten op uitbetaling van huur-, zorg- en andere toeslagen.

Ongeveer 125.000 mensen hebben nog niet, of niet op de juiste manier, gereageerd op een schriftelijk verzoek om informatie door de Belastingdienst en wachten dus nog op hun geld. Het gaat voor een groot deel om mensen die voor het eerst toeslagen aanvragen en dus nog niet bij de dienst bekend zijn.

Normaal staat er circa drie weken voor eer iemand een toeslag ontvangt, maar als niet de juiste gegevens worden verstrekt, duurt het allemaal langer.

GroenLinks Tweede Kamerlid Jesse Klaver pleitte dinsdagochtend op NU.nl nog voor een overgangstermijn tot 1 juli. 

Weekers schrijft in zijn Kamerbrief dat hij begrijpt dat het voor burgers vervelend is dat ze langer op hun uitbetaling moeten wachten. Maar de maatregelen zijn nodig om fraude effectief te bestrijden. "Het is voor burgers nog vervelender als een fraudeur er met hun geld vandoor gaat", aldus Weekers.

Debat

Op aanvraag van een meerderheid van de Tweede Kamer wordt woensdag nog een debat met de staatssecretaris gehouden over de vertraging met het uitbetalen van huur-, zorg- en andere toeslagen.

Alle fracties steunden dinsdag het verzoek van 50PLUS-leider Norbert Klein hiervoor. Verschillende fracties, zoals de SP en GroenLinks, willen daar bovendien het functioneren van Weekers zelf ter discussie stellen. "Weekers leeft in een papieren werkelijkheid", aldus Kamerlid Jesse Klaver.

De vertraging met de toeslagen komt doordat de toeslagen voortaan maar op één bankrekening mogen worden gestort. Dat gebeurt om fraude tegen te gaan. De Belastingdienst moet de gegevens controleren, maar heeft daarbij een forse achterstand.