De Tweede Kamer is er nog niet helemaal uit of de status van (de meeste) ambtenaren moet veranderen. Het debat daarover wordt heropend, bleek dinsdag.

De positie van de ambtenaar moet volgens de plannen meer lijken op die van een 'gewone werknemer'. Ambtenaren zullen ongeveer dezelfde rechten en plichten krijgen als mensen die hun brood in de private sector verdienen en bijvoorbeeld ook dezelfde ontslagbescherming gaan genieten.

De Kamer wil echter nog nader beraadslagen over wie er worden uitgezonderd en wil ook meer weten over het overleg met de ambtenarenbonden.

De ambtenarenvakbonden dreigen sinds dinsdag met een proces tegen minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken). Plasterk wil niet met de vakbonden over het onderwerp praten, terwijl dat wel verplicht is, aldus Abvakabo FNV.

Volgens voorzitter Corrie van Brenk van Abvakabo FNV moeten ''medewerkers bij de overheid beschermd blijven tegen politieke willekeur''.

Minder flexibel

Het plan stamt uit de Tweede Kamer, het gaat om een initiatief van D66 en CDA. Het regeerakkoord van het huidige kabinet sluit erop aan. Eddy van Hijum van het CDA stond aan de wieg van de plannen, die in 2010 werden gepresenteerd.

Gelijke behandeling, gemakkelijker overstappen tussen overheid en marktsector, meer flexibiliteit, minder bureaucratie, dat zijn volgens van Hijum belangrijke voordelen. En hoewel de wijzigingen volgens cijfers uit 2011 veel gaan kosten (eenmalig tussen de 56 en 198 miljoen), zouden ze ook een besparing opleveren (tussen de 7 en 24 miljoen per jaar).

De Kamer zou dinsdag stemmen, maar dat wordt nu waarschijnlijk volgende week dinsdag. Arie Slob van de ChristenUnie verzocht om uitstel. Hij broedt nog op aanpassingen. En de SP wil weten waarom de PvdA bepaalde zelf voorgestelde andere aanpassingen te elfder ure weer heeft ingetrokken.