Een meerderheid van de Tweede Kamer ziet niets in het pleidooi van het Burgerforum EU om een referendum te houden over de 'sluipende machtsoverdracht' aan Brussel.

In de Kamer was dinsdagavond veel waardering te horen voor het burgerinitiatief van Burgerforum-EU. Mooi dat Europa weer op de agenda is gezet, zo klonk het.

Maar voor de eisen van de initiatiefnemers (een groep wetenschappers, journalisten en auteurs) was geen meerderheid.

Burgerforum vindt dat de ''sluipende overdracht'' van macht naar Brussel moet worden gestopt en als er dan toch bevoegdheden worden overgedragen moet er altijd een referendum plaatsvinden. Meer dan 63.000 handtekeningen wisten zij voor hun initiatief te verzamelen. Alleen de PVV, Bontes, SP en Partij voor de Dieren staan er ronduit achter.

Volgens Gerard Schouw van D66 suggereert het voorstel ''bijna een referendum na elke top'' en ''dat is ons te gortig''. VVD'er Mark Verheijen wil juist de rol van nationale parlementen versterken. Daardoor kan ook het draagvlak van de EU bij de burgers toenemen, meent hij.

Zorgen

Wel deelden partijen de zorgen van het Burgerforum. Zo zien de ChristenUnie, SGP en CDA ook dat bevoegdheden sluipend worden overgedragen. Maar elke partij komt weer met z'n eigen oplossing. Zo wil de ChristenUnie een raadgevend referendum als er soevereiniteit wordt overgedragen, terwijl de SGP helemaal niets in een referendum ziet. En het CDA wil juist weer dat de Raad van State zich erover gaat buigen.

Referenda zijn nog niet mogelijk. Dat moet in de toekomst veranderen. Hiervoor liggen twee initiatiefwetten bij de Eerste Kamer die waarschijnlijk in maart behandeld worden. De PvdA is een van de opstellers en haar leider Diederik Samsom heeft eerder gezegd voorstander te zijn van een raadgevend referendum bij verdragswijzigingen.

Volgens minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken is er geen sprake van dat stiekem macht wordt overgedragen. Wel gaf hij toe dat vroeger alles wat uit Brussel kwam bijna zonder discussie werd overgenomen. Die tijd is volgens hem allang voorbij. Hij ziet vooral ''chagrijn'' bij de burgers omdat ''de EU niet levert wat die belooft''.

Burgers kunnen op 22 mei hun mening geven. Dan zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement.