Diverse partijen in de Tweede Kamer willen dat het overhevelen van zorgtaken van het Rijk naar de gemeente wordt uitgesteld of afgeblazen. De invoering staat nu gepland op 1 januari 2015.

Het kabinet is van plan diverse zorgtaken als langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning via de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aan de gemeente en zorgverzekeraars over te dragen.

Hierdoor moeten mensen langer thuis, en dus goedkoper, kunnen worden behandeld. Met de hervorming gaat een bezuiniging van 1,5 miljard gepaard.

GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman stelt voor de invoering met een jaar uit te stellen. "Het is van groot belang dat kleinschalige zorg bij mensen thuis goed is geregeld, maar het kabinet wil daar fors op bezuinigen", stelt ze. 

"Gemeenten hebben nu heel weinig tijd om de wet, die ze op deze manier niet willen, in te voeren. Daar dreigen de mensen die zorg nodig hebben de dupe van te worden."

Voortman wil dat 2015 door de gemeenten gebruikt wordt om pilots te draaien om te kijken waar de knelpunten zitten, alvorens de hervorming wordt doorgevoerd.

Uitholling

SP-Kamerlid Renske Leijten en PVV-Kamerlid Fleur Agema willen helemaal af van de wet. Agema: "De wet is een uitholling van de zorg, bovendien gaat er een ongekende bezuiniging mee gepaard en zorgt het voor een bestuurlijke chaos."

Ook CDA, D66 en ChristenUnie hebben twijfels of de invoering van de Wmo per 1 januari 2015 haalbaar is, ook vanwege de samenhang van allerlei wetswijzigingen in de zorg.

Staatssecretaris Martin van Rijn (Zorg) komt deze week met meer duidelijkheid over deze samenhang.

D66-Kamerlid Vera Bergkamp wil de reactie van de staatssecretaris op de zorgen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) afwachten. Ze vindt het te vroeg om nu al te spreken over uitstel.

Gemeenten

Vorige week bleek dat tweederde van de gemeenten het niet eens is met de kabinetsplannen. De VNG heeft de plannen daarom afgewezen.

De gemeenten maken zich onder meer zorgen over de reeds opgetreden vertraging en de zware last van drie grote decentralisaties: de Wmo, de jeugdzorg en de sociale werkvoorziening.

Coalitiepartijen VVD en PvdA willen de behandeling van de wet doorzetten.