Het kabinet heeft met diverse betrokken organisaties afspraken gemaakt over de bestrijding van antisemitisme.

Dat schrijft minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Zo is onder meer afgeproken dat het kabinet onderzoek laat uitvoeren naar de triggerfactoren van antisemitisme. Ook wordt gekeken naar antisemitisme en aandacht voor de holocaust in het onderwijs.

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) wil bovendien de terughoudendheid van docenten om antisemitisme aan te pakken onderdeel maken van het anti-pestprogramma. 

Bij de gesprekken waren diverse minderheden- en onderwijsorganisaties betrokken, waaronder het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), het Centraal Joods Overleg (CJO), het Inspraak Orgaan Turken (IOT), de MBO raad en het Nationaal Comité 4 & 5 mei.

Het IOT heeft zich bereid verklaard om binnen de eigen gemeenschap de dialoog over antisemitisme te stimuleren. Het Contactorgaan Moslims en Overheid zal bij incidenten samen optrekken met Joodse organisaties.

Jodenhaat

De Kamer debatteert donderdagavond over de "noodklok om jodenhaat", een debat dat al bijna een jaar geleden door de PVV is aangevraagd. De ChristenUnie zal hier voorstellen om gevallen van antisemitisme beter te registreren.

Kamerlid Gert Jan Segers wijst op een incident tijdens oud en nieuw waarbij in Hengelo drie joden zouden zijn mishandeld.

"Antisemitisch geweld wordt nog steeds niet structureel bijgehouden", aldus Segers. "Er zijn alleen inschattingen, waardoor we niet weten hoe omvangrijk het probleem is."

Segers stelt dat momenteel bij aangiftes wel kan worden vastgelegd of er sprake is van discriminatie of racisme, maar niet van antisemitisme. 

Actie

Volgens Segers moet onderzocht kunnen worden hoe groot het probleem is. Op basis daarvan kan er gericht actie worden ondernomen.

"We hebben de indruk dat antisemitisme vooral uit islamitische hoek komt, maar dat is nu vooral gebaseerd op incidenten en indrukken", aldus het Kamerlid.

Hij hoopt dat een groter inzicht in de omvang van antisemitisme er ook voor zal zorgen dat daders vaker worden vervolgd.