Gemeenteraden worden niet machtelozer door de decentralisatie van overheidstaken.

Uiteindelijk bepalen zij zelf hoe de nieuwe taken worden uitgevoerd, ook al gebeurt dat in regionale samenwerkingsverbanden van diverse gemeenten.

Premier Mark Rutte zei dat donderdag tijdens een congres van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten in Den Bosch.

Hij probeerde de vrees weg te nemen bij veel raadsleden dat zij minder te zeggen krijgen door de decentralisatie van bijvoorbeeld de jeugdzorg, de langdurige zorg en de verantwoordelijkheid voor de arbeidsmarkt.

Samenwerking

Gemeenten zijn vaak niet in staat die taken in hun eentje uit te voeren. Ze doen dat daarom in samenwerking met buurgemeenten. Binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is ervoor gewaarschuwd dat ''de lokale democratie hierdoor het nakijken heeft''.

Volgens Rutte loopt dat niet zo'n vaart. Ook in de toekomst kunnen gemeenteraden hun eigen eisen en voorwaarden blijven stellen, zei hij. Daardoor kan er recht worden gedaan aan lokale en regionale bijzonderheden.

De premier betoogde dat de oplopende kosten van allerlei voorzieningen het Rijk wel dwingen te hervormen. Decentralisatie is daarvoor volgens hem de beste manier. ''De kracht van decentraliseren, van dingen aan gemeenten overlaten, is dat het dicht bij de mensen gebeurt.''

Rutte zei blij te zijn met de ''positieve manier'' waarop gemeenten de decentralisatie uit regeerakkoord oppakken. Bij gemeenten was de afgelopen tijd nogal wat verzet tegen de overheveling van taken.