De kans dat Nederland nog geld terugkrijgt van Bulgaren die hier hebben gefraudeerd met huurtoeslag, is "buitengewoon klein''.

Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) heeft dat woensdag in de Tweede Kamer laten weten.

Niet alleen is van veel Bulgaren het adres niet bekend, ook kan Nederland bij het terugvorderen van de huurtoeslag geen bijstand inroepen van Bulgarije, omdat hierover geen Europese afspraken zijn gemaakt.

Weekers wil daarom een civielrechtelijke vordering in Nederland indienen. Als de Nederlandse rechter die toekent, gaat het dossier naar Bulgarije. De kans dat dit tot succes leidt is niet groot, maar Weekers wil het desalniettemin proberen met een proefprocedure.

Geërgerd

Hij wees er in een debat in de Tweede Kamer ook op dat zelfs dan nog afgewogen moet worden of het zinvol is. Het kan zijn dat de proceskosten vele malen hoger worden dan het bedrag aan huurtoeslag waarmee gefraudeerd is.

De Kamer reageerde geërgerd op de afwachtende houding van Weekers, omdat dit probleem rondom het terugvorderen in de zomer al bekend was. Ook hekelt de Kamer dat van de 805 boetes die aan Bulgaren zijn opgelegd rondom de zogenoemde Bulgarenfraude er inmiddels pas 55 zijn geïnd.

"Waarom heeft de staatssecretaris niet zelf de telefoon gepakt om deze zaak op te lossen?", aldus Carola Schouten van de ChristenUnie. 

Persoonlijk

Ook Tweede Kamerlid Helma Neppérus (VVD) riep haar partijgenoot op tot actie.  Desnoods moet Weekers zelf naar Bulgarije afreizen om ervoor te zorgen dat het land voldoende medewerking verleent aan het terugvorderen van de boetes, aldus de VVD en ook de SP.

 "Ik vraag echt om die persoonlijke noot. Weekers, ga er op af!", zo riep Neppérus haar partijgenoot op. 

Weekers stelde daarop te kijken welke Europese regelgeving hieromtrent precies is, in gesprek te gaan met de collega's en dit binnen vier tot zes weken terug te koppelen aan de Kamer. 

​Traag

De Kamer maande de staatssecretaris echter tot haast.  PvdA'er Henk Nijboer stelde dat hoe langer er met de zaak gewacht wordt, hoe moeilijker het zal worden om geld terug te krijgen. 

Volgens Weekers is het ambtenarenapparaat in Brussel echter trager dan hij zou willen. Ook stelde hij dat de zaak wordt tegengewerkt doordat er maar twee ambtenaren in Bulgarije zijn die de oproep van Nederland kunnen behandelen. 

Weekers heeft erover gedacht om medewerkers van de Belastingdienst richting Bulgarije te sturen voor ondersteuning, maar dit is wegens de taalbarrière toch niet uitvoerbaar zo stelde hij.

Daarnaast zegde Weekers onder druk van de Kamer een tweemaandelijkse rapportage over de voortgang van het innen van de boetes toe.

Wegspoelen

Pieter Omtzigt (CDA) noemde de fraude vreselijk voor 'alle Nederlanders die keihard werken en belasting betalen'. Dat belastinggeld wordt 'weggespoeld'. De kwestie raakt volgens de CDA'er het bestaansrecht van de overheid. "Bestrijding van fraude moet topprioriteit zijn", aldus Omtzigt.

Het kabinet sprak in december af om fraude met publiek geld steviger aan te pakken. Bestaande en nieuwe wet- en regelgeving moet beter en vaker worden getoetst op fraudebestendigheid.

Voortaan moet meteen bij het opstellen en aanpassen van wet- en regelgeving de kans op fraude zo klein mogelijk worden gemaakt. Uitvoerders, toezichthouders en opsporingsdiensten worden er in dat stadium al bij gehaald.