De PvdA zet Judith Merkies uit de delegatie in het Europees Parlement. De overige twee PvdA-Europarlementariërs hebben bij het PvdA-partijbestuur een verzoek ingediend om het lidmaatschap van Merkies te beëindigen.

Dat maakten PvdA'ers Thijs Berman en Emine Bozkurt dinsdagmiddag bekend. Ook is de samenwerking met onmiddellijke ingang opgeschort, zo is na een gesprek met Merkies besloten.

Merkies heeft volgens Berman en Bozkurt bestaande afspraken over financiële bestedingen geschonden, waardoor er onvoldoende vertrouwen is voor verdere samenwerking.

Het duo wijst op de declaratie van de kosten van twee advocatenkantoren die Merkies eind 2013 bijstonden in een kort geding tegen het PvdA-partijbestuur. Die kosten, ruim 31.000 euro, zijn door Merkies buiten medeweten van de PvdA-delegatie bij het Europees Parlement gedeclareerd.

Ze kwamen ten laste van het budget van de delegatie dat voor personeelskosten wordt gebruikt, aldus Berman en Bozkurt.

Beraad

Het partijbestuur van de PvdA heeft het verzoek van Berman en Bozkurt inmiddels in beraad genomen, aldus een woordvoerder.

De commissie integriteit wordt gevraagd om zo snel mogelijk advies uit te brengen. Mocht kloppen wat Berman en Bozkurt Merkies verwijten, dan heeft zij tegen de afspraken van de PvdA-Europarlementsdelegatie in gehandeld, zegt de woordvoerder.

Kort geding

Merkies spande in november een kort geding aan tegen de PvdA, om eerherstel te eisen voor uitspraken van partijvoorzitter Hans Spekman. Die had haar verweten dat ze niet integer was geweest met het terugbetalen van te veel ontvangen onkostenvergoedingen voor haar werk in het Europees Parlement.

Merkies ontving van 2009 tot 2012 ruim 84.000 euro te veel voor haar werk in het Europees Parlement. Ze betaalde het bedrag afgelopen zomer terug, maar deed dat vier jaar te laat.

De Europarlementariër mocht mede daarom niet meedoen aan de interne verkiezing voor een nieuwe Europese lijsttrekker binnen de PvdA.

De rechter besloot dat Merkies en de PvdA samen tot een oplossing moesten komen, maar dat is niet gelukt.