Elf adviescolleges vrezen dat hun adviezen voortaan aan dovemansoren gericht zullen zijn. 

In een brief aan de Tweede Kamer trekken ze aan de bel over plannen van minister Stef Blok (Rijksdienst) om de verplichte reactie van het kabinet op de adviezen te schrappen.

De regionale kranten van de Persdienst citeerden maandag uit de brief van de adviescolleges, onder meer de SER en de Adviesraad Internationale Vraagstukken.

Het voornemen van het kabinet past volgens de colleges niet ''bij het belang van de bijdrage van adviescolleges aan het functioneren van het stelsel van checks and balances in onze democratische rechtsstaat".

Raad van State

Ook de Raad van State was eerder al kritisch over de plannen van Blok, die liever ziet dat de adviezen aan de orde komen als het betreffende onderwerp op de politieke agenda komt te staan.

''Door nu voor te stellen deze verplichte kabinetsreactie te schrappen, doet het kabinet wezenlijk af aan de waarde van het adviesstelsel voor het beleid", schreef de Raad van State vorig jaar.

Blok

In een reactie stelt Blok dat onafhankelijke adviezen belangrijk zijn en blijven voor het kabinet. Hij denkt wel dat het huidige adviesstelsel effectiever en efficiënter kan. Nu is het kabinet verplicht om binnen 3 maanden met een reactie op een advies te komen, maar Blok wil dat ministers reageren op het moment dat het vraagstuk actueel is 

Tweede Kamerleden kunnen tot donderdag schriftelijke vragen indienen over het wetsvoorstel, dat overigens al voorbereid is door het vorige kabinet van VVD en CDA.