D66-voorman Alexander Pechtold is door de JOVD, de onafhankelijke jongerenorganisatie van de VVD, uitgeroepen tot Liberaal van het Jaar 2013. 

Pechtold krijgt de prijs vanwege zijn inzet voor economische hervormingen, zijn pleidooien voor privacy en het openbreken van het sociaal akkoord.

Volgens JOVD-voorzitter Christiaan Kwint heeft Pechtold gewonnen vanwege "zijn pleidooi voor lastenverlichtingen en tegen het uitstelgedrag van de polder". Dat er dit jaar geen VVD'er wint, komt volgens hem omdat "het kabinet met deze liberale handreikingen te weinig heeft gedaan."

De D66-fractievoorzitter reageerde verheugd op de titel. "Deze prijs is een stimulans om door te gaan met het het hervormen en moderniseren van onze economie. Daarnaast blijf ik ervoor waken dat het liberalisme niet versmald wordt tot het versterken van onze economie. We moeten liberale waarden als keuzevrijheid van het individu blijven bevechten op conservatieve krachten die groepsdenken en groepsdwang proberen op te dringen."

Het is niet voor het eerst dat een D66'er de prijs krijgt. In 2007 werd Europarlementariër Sophie in 't Veld verkozen tot Liberaal van het Jaar. Afgelopen jaar won VVD'er en minister Edith Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) de titel.