De Algemene Rekenkamer en de ministeries van Financiën en Infrastructuur en Milieu ontkennen dat zij niet mee wilden werken aan een onderzoek van het Belgische Rekenhof naar het debacle met hogesnelheidslijn Fyra. 

Dit in tegenstelling tot wat de Belgische krant De Morgen woensdag schreef.

Volgens het dagblad zou de Nederlandse Rekenkamer weigeren informatie uit te wisselen. In een reactie laat zowel het Rekenhof als de Algemene Rekenkamer weten dat er vanuit de Nederlandse Rekenkamer wel degelijk de wil was om mee te werken aan het onderzoek.

"Er was een grote bereidheid. De Algemene Rekenkamer heeft samenwerking niet geweigerd", zegt een woordvoerder van het Rekenhof. Volgens de zegsman waren het de Nederlandse ministeries die dwarslagen.

Een woordvoerder van verantwoordelijk staatssecretaris van Infrastructuur Wilma Mansveld laat echter weten dat de 'ministeries bereid waren en nog steeds bereid zijn om hun volledige medewerking te verlenen aan een eventueel gezamenlijk onderzoek van de Algemene Rekenkamer en het Belgische Rekenhof'.

Afspraken

De ministeries vinden wel dat beide rekenkamers hierbij afspraken moeten maken over de vertrouwelijke behandeling van de aan hen verstrekte informatie. De positie van de staat en betrokken organisaties, zoals de NS, moet worden beschermd, zo vinden zij. De zegsvrouw laat bovendien weten dat er nooit rechtstreeks contact is geweest tussen de beide ministeries en het Belgische Rekenhof.

In België wordt dit bevestigd. "Er is geen direct contact geweest met de Nederlandse ministeries." Het Rekenhof zegt daarentegen een brief te hebben ontvangen van de Algemene Rekenkamer waarin staat dat samenwerking niet mogelijk is als het aan de Nederlandse departementen ligt.

"De inhoud van de brief is duidelijk. De ministeries willen niet dat informatie wordt uitgewisseld met de Belgische Rekenkamer omdat zij bang zijn dat die informatie vervolgens door derden kan worden gebruikt in lopende rechtszaken. Dat zou de NS en de Nederlandse staat kunnen schaden", aldus de zegsman.

Niet begonnen

De Belgen weten ook te melden dat nog helemaal geen sprake was van een onderzoek. "De Morgen schrijft dat het Rekenhof met het onderzoek is gestopt, maar we waren nog niet eens begonnen", stelt de woordvoerder. Hij vertelt dat het onderzoek nog in een voorbereidende fase verkeerde. "Het parlement heeft bij ons een verzoek tot onderzoek ingediend, waarop wij uiteindelijk hebben laten weten dat het geen zin heeft als wij niet de benodigde informatie kunnen inzien."

Het Rekenhof is naar eigen zeggen afhankelijk van de 'goodwill' van betrokken partijen. En die zijn erg terughoudend in het verstrekken van informatie. Zo wilde ook de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS niet meewerken. Het Rekenhof mag onder meer niet kijken in de voorbereiding van het aankoopcontract, de ondertekening, de bankgaranties en de ingebruikstelling van de Fyra-treinen.