Veel PvdA-raadsleden van de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord zitten vooral in de deelraad voor de vergoeding die ze er krijgen. Die vormt een substantieel deel van hun maandelijkse inkomen.

Daarnaast zijn de PvdA-raadsleden erg gericht op het krijgen of hebben van baantjes. Daar moeten anderen ook hun inspanningen voor doen, vinden ze.

Dat staat in het vertrouwelijke rapport Koers houden in roerige tijden van de PvdA'ers Wim Cornelis en Annie Brouwer-Korf dat in bezit is van het ANP.

Zij deden op verzoek van PvdA-voorzitter Hans Spekman onderzoek naar de PvdA in Feijenoord. Aanleiding is onder meer veel negatieve publiciteit over het BING-rapport waarin sprake is van onder meer vriendjespolitiek bij subsidieverstrekking. Hierdoor viel in juli vorig jaar het dagelijks bestuur.

Verwantschap

Omdat veel raadsleden van oudsher niet in Nederland wonen, hebben zij feitelijk geen verwantschap met de partij en de sociaaldemocratie in het bijzonder, staat in het rapport. Veel raadsleden weten niet precies wat de functie van de deelgemeente is.

Bovendien bestaat er in de fractie veel onderling wantrouwen en weinig respect voor elkaar. ''Het zijn allemaal individuen met hun eigen toko'', aldus Brouwer-Korf en Cornelis.

''Doordat bijna elk fractielid zijn eigen achterban heeft, wordt men door die achterban aangesproken op het andere lidmaatschap (vereniging, stichting, moskee etcetera). Daardoor ontstaat er ook een spanning met het raadslidmaatschap van de PvdA, als dit niet synchroon loopt met het andere belang.''

Cursus

Om de situatie binnen de PvdA-afdeling te verbeteren, bevelen Brouwer-Korf en Cornelis aan om de zittingstermijn van raadsleden op maximaal twee periodes te houden, bij uitzondering drie.

Ook moet de kennis over de waarden van de Partij van de Arbeid en de politiek in het algemeen onder de PvdA-deelraadsleden worden vergroot. ''Nieuwe raadsleden dienen een cursus te volgen.''

Verder moeten onderlinge spanningen bespreekbaar worden gemaakt.

Later dit jaar worden de deelgemeenten opgeheven en komen er in Rotterdam zogeheten gebiedscommissies. De raadsvergoeding wordt dan teruggeschroefd naar ongeveer 500 euro per maand.