Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) vindt niet dat het percentage voor het eigenwoningforfait stiekem is verhoogd. Weekers geeft dat vrijdagavond aan in een brief aan de Tweede Kamer.

De bewindsman reageert daarmee, mede namens minister Stef Blok (Wonen), op verwijten van CDA en SP, die stelden dat het hogere percentage dat in 2014 geldt (0,7 in plaats van 0,6 procent) wat was weggemoffeld tussen andere wijzigingen.

Volgens Weekers is dat niet het geval. Hij geeft aan dat de percentages al sinds 2001 op dezelfde manier worden bepaald. Door het eigenwoningforfait moeten huizenbezitters een bedrag bij hun inkomen optellen als ze aangifte doen voor de inkomstenbelasting.

In de geautomatiseerde voorlopige aanslagen 2014 die eind november en begin december 2013 zijn verstuurd, is voor de berekening van het eigenwoningforfait uitgegaan van 0,65 procent. Dat percentage was het op dat moment meest actuele percentage, waarin al wel rekening is gehouden met de huurontwikkeling.

De andere voor het forfait meewegende factor is de prijsontwikkeling op de koopwoningmarkt en die werd pas medio december bekend,aldus Weekers.

Proefberekening

Bij het gebruik van het programma ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2014’ wordt een proefberekening van de aanslag gemaakt. Hierbij wordt nog gerekend met 0,65 en dat wordt deze maand nog aangepast naar 0,7 procent.

De Belastingdienst maakt als het verzoek is ontvangen een definitieve berekening waarbij wel wordt uitgegaan van 0,7 procent.

VEH pleit voor bevriezen eigenwoningforfait | Woningeigenaar betaalt meer eigenwoningforfait in 2014