De meeste kunstinstellingen slagen erin hun hoofd boven water te houden, ook al krijgen ze tonnen minder subsidie. 

Dat blijkt uit een brief die minister Jet Bussemaker van Cultuur aan de Eerste Kamer stuurde.

Het verlies van subsidie heeft geleid tot het verdwijnen van 41 culturele instellingen Dat is bijna een kwart van de 173 instellingen die het afgelopen jaar geen bijdrage van het Rijk of de gemeente meer ontvingen. Het merendeel kan actief blijven zonder steun van de overheid.

Volgens Bussemaker vonden de overgebleven organisatie hun weg naar andere subsidiepotjes. De vier grootste gemeenten geven dan wel minder geld uit aan cultuur, zij verdelen hun budget nu over meer organisaties. Zo schrijft de krant.

Ook zijn er kunstclubs, weliswaar een minderheid, die het lukte om op eigen kracht door te gaan. Zonder subsidie zouden momenteel 69 culturele organisaties standhouden.