De lokale GroenLinks-fracties die het meldpunt vuurwerkoverlast hebben opgezet, willen dat meer gemeenten rond de jaarwisseling vuurwerkvrije zones gaan invoeren.

Het aantal van negentien zones waarmee dit jaar wordt geëxperimenteerd, moet volgens het meldpunt flink worden verhoogd.

De fracties pleiten daarnaast voor kortere 'afsteektijden', in plaats van vanaf 10.00 uur 's ochtends pas vanaf 22.00 uur 's avonds tot uiterlijk 2.00 uur op nieuwjaarsdag.

Bij het meldpunt zijn dit jaar al 56.000 reacties binnengekomen over vuurwerkoverlast, vorig jaar stokte de teller op ruim 82.000 meldingen. Het meldpunt is 'open' tot 4 januari. Daarna worden de klachten gebundeld en aan de Tweede Kamer aangeboden.