Vanaf 1 januari gaat het rijbewijs overal hetzelfde kosten, gaat de alcoholleeftijd omhoog en wordt het goedkoper om psychische hulp te zoeken. Een overzicht van de belangrijkste wetswijzigingen.

- Jongeren van 16 jaar die in de kroeg nu nog een biertje kunnen bestellen kunnen dat vanaf januari niet meer: dan wordt de minimumleeftijd voor de verkoop van alcohol verhoogd van 16 naar 18 jaar. Dit geldt ook voor de verkoop van sigaretten en andere tabaksproducten.

- Automobilisten hoeven voortaan pas als ze 75 jaar zijn zich te laten herkeuren voor het rijbewijs. Dat is nu nog vanaf 70 jaar.

- Het rijbewijs gaat in alle gemeenten hetzelfde kosten: 38,48 euro. Nu kunnen gemeenten de prijs nog zelf bepalen. Dat leidde tot grote verschillen: zo was een rijbewijs in de gemeente De Wijde Meren het afgelopen jaar 68 euro terwijl hetzelfde papiertje in Noord-Beveland maar 25 euro kostte.

- De accijnzen op diesel en LPG gaan daarentegen omhoog: diesel  wordt per liter 3 cent duurder,  LPG 7 cent per liter.

- Ook de accijnzen op bier, wijn, sherry, port en gedistilleerde drank gaan met 5,75 procent omhoog.

- Vanaf volgend jaar worden niet alleen meer de eerste vijf, maar alle gesprekken met een psycholoog vergoed vanuit een basis zorgverzekering. Wel kunnen zorgverzekeraars eisen stellen rondom welke psycholoog bezocht kan worden, afhankelijk per verzekeraar. Ook voor andere geestelijke gezondheidszorg verandert de vergoeding.

- Het verplicht eigen risico gaat in 2014 iets omhoog naar 360 euro.

- De zorgtoeslag gaat voor veel mensen omlaag, door de invoering van een andere vermogenstoets om de hoogte te berekenen. De maximum zorgtoeslag wordt voor alleenstaanden 865 euro en voor meerpersoonshuishoudens 1.655 euro.

- De AOW-leeftijd wordt op 1 januari 2014 met een maand verhoogd. In de jaren daarna wordt de pensioengerechtigde leeftijd in stapjes verder verhoogd, totdat die in 2019 66 jaar is en vervolgens in 2023 67 jaar. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting

- Mensen met een inkomen tot 110 procent van het sociale minimum krijgen in 2014 eenmalig een uitkering via hun gemeente. De uitkering bedraagt 100 euro voor een paar, 70 euro voor een alleenstaande en 90 euro voor een alleenstaande ouder.

- De grenzen voor werknemers uit Bulgarije en Roemenië gaan vanaf 1 januari open: zij kunnen dan zonder werkvergunning in Nederland werken.

- Het maximale tarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken gaat vanaf 2014 jaarlijks met een halve procentpunt omlaag. Het maximaal toegestane verschil tussen de hoogte van de hypotheek en de echte waarde van de woning wordt met 1 procentpunt verlaagd naar 104 procent; een maatregel waarmee wordt gehoopt te hoge schuldenlasten in Nederland tegen te gaan.

- De huren mogen volgend jaar opnieuw extra worden verhoogd voor mensen met hogere inkomens, zoals afgelopen juli ook al gebeurde. Afhankelijk van het inkomen is dit een verhoging van maximaal 4 procent boven de inflatie.

- De belastingschijven en heffingskortingen worden in 2014 niet aangepast aan de prijsontwikkeling (niet geïndexeerd). Normaal gesproken worden inkomensgrenzen en heffingskortingen ieder jaar aangepast aan de inflatie. In 2014 vindt deze indexering niet plaats waardoor mensen in veel gevallen meer belastingen moeten betalen.