Vijf Nederlandse energiebedrijven en minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel) hebben afspraken gemaakt om de arbeidsomstandigheden in de steenkolenbranche in het buitenland te controleren.

Zo worden er op termijn controles uitgevoerd in de mijnen in onder meer Colombia, Zuid-Afrika en Rusland en komt er een meldpunt waar misstanden in de mijnen gemeld kunnen worden.

De Nederlandse energiebedrijven E.ON Benelux, EPZ, Essent, GDF Suez Energie Nederland en Nuon kopen kolen in de mijnen om er elektriciteit van te maken voor onder meer Nederland. In sommige mijnen zijn de arbeidsomstandigheden niet altijd even goed en in sommige is sprake van onderdrukking.

Wat de status is van het meldpunt en de onderzoeken, en wie deze gaat uitvoeren en wat de mogelijke consequenties zijn als de uitkomsten ervan niet goed zijn, moet nog nader worden ingevuld.

Minister Ploumen vindt het belangrijk dat de energiebedrijven "hun verantwoordelijkheid nemen, door gezamenlijk hun invloed uit te oefenen om problemen bij mijnen aan te pakken".

Verbeteringen

De bereidheid van mijneigenaren om verbeteringen door te voeren wordt een belangrijke factor in de afweging om er wel of niet kolen in te kopen. 

Vanaf komend jaar worden audits bij mijnen uitgevoerd, waarbij onder meer de arbeids- en leefomstandigheden en de vrijheid van vakbonden worden onderzocht. De energiebedrijven beloven zo transparant mogelijk te zijn over hoe ze met de resultaten daarvan omgaan. 

Ploumen en de bestuursvoorzitters van EON Benelux, EPZ, Essent, GDF Suez Energie Nederland en Nuon vertrouwen erop dat de afspraken voor de zomer definitief zijn. "Dit is een belangrijke volgende stap in de goede richting", zegt de minister zondagavond in een verklaring. 

Bettercoal

De energiebedrijven hebben de handen ineengeslagen in de Europese organisatie Bettercoal, samen met vijf andere Europese energiebedrijven. Ongeveer 40 procent van de Europese steenkoolmarkt is bij het initiatief betrokken.

Bettercoal gaat volgend jaar grondig onderzoek doen en streeft naar audits bij zeker acht steenkolenmijnen in landen als Colombia, Zuid-Afrika en Rusland. 

Colombia

Ploumen heeft de vijf bestuursvoorzitters uitgenodigd om in de tweede helft van 2014 mijnen in Colombia te bezoeken, waar de omstandigheden erg zorgwekkend is.

Essent-topman Erwin van Laethem zegt namens de energiebedrijven blij te zijn met de uitnodiging. "Door de dialoog kunnen we mogelijkheden onderzoeken die effectief bijdragen aan verbeterde omstandigheden in en om de mijnen." 

"Tijdens een bezoek aan een mijn in Zuid-Afrika heb ik zelf ervaren wat lokale behoeften kunnen zijn en heb ik gemerkt hoe samenwerking tussen lokale gemeenschap, NGO's, overheid en bedrijfsleven kan leiden tot goede resultaten."