Vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven, krijgen in vreemdelingenbewaring meer vrijheid dan ze nu hebben. 

Ze mogen zich van 's ochtends tot 's avonds 22.00 uur vrij bewegen door het centrum, krijgen cursussen aangeboden en mogen gebruik maken van een mobiele telefoon, mits die geen camerafunctie en toegang tot internet heeft.

Dat staat in een nieuw wetsvoorstel dat staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) zaterdag heeft opengesteld voor commentaar van deskundigen.

Het voorstel is het sluitstuk van het debat over vreemdelingenbewaring dat volop gevoerd werd in de Tweede Kamer na de zelfmoord van de Russische asielzoeker Aleksandr Dolmatov. Die beroofde zich in januari in vreemdelingendetentie van het leven.

Politieke problemen

Omdat er bij Dolmatovs behandeling en in zijn procedure fouten waren gemaakt, kwam Teeven in grote politieke problemen. Een Kamerdebat in april overleefde hij ternauwernood, nadat hij coalitiepartner de PvdA had beloofd de vreemdelingenbewaring humaner te maken.

Dat doet hij nu met zijn wetsvoorstel. Binnen de vreemdelingenbewaring komen twee verschillende regimes. Wie zich agressief gedraagt komt in de cel. Het gaat naar verwachting om maximaal 10 procent van de vreemdelingen in bewaring.

Wie zich niet misdraagt krijgt relatief veel vrijheid met minimaal toezicht. Er worden ook cursussen aangeboden die bedoeld zijn om de afgewezen asielzoeker na terugkeer in eigen land meer kansen te bieden.

Vreemdelingen komen alleen in bewaring als ze niet meewerken aan hun reis naar het land van herkomst. Het aantal mensen in vreemdelingenbewaring daalde de afgelopen jaren, van bijna 8500 in 2007 naar ruim 5000 vorig jaar.