PvdA-leider Diederik Samsom houdt er rekening mee dat kabinetsplannen in de toekomst opnieuw op serieuze weerstand in de Senaat kunnen stuiten. 

Het kabinetsplan voor de verhuurderheffing werd deze week maar ternauwernood aangenomen in de Senaat.

Samsom zei vrijdag in Pauw en Witteman dat hij zich goed kan voorstellen dat er ''nog een keer een wet komt waarbij senatoren zeggen: nou, daar heb ik kanttekeningen bij''. Deze week gebeurde dat bij PvdA-senator Adri Duivesteijn, die zich pas op het allerlaatst neerlegde bij de verhuurderheffing.

Samsom gaf toe dat daar wel vijf weken van lang en intensief contact tussen vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) en Duivesteijn aan vooraf waren gegaan. Samsom zei ook dat hij het niet zo erg vindt dat het kabinet zich realiseert dat steun in de Eerste Kamer niet vanzelfsprekend is.

Als de verhuurderheffing en daarmee ook het woonakkoord dat het kabinet sloot met D66, ChristenUnie en SGP was gesneuveld in de Senaat, had dat waarschijnlijk geleid tot een kabinetscrisis en in elk geval tot een crisis tussen de coalitiepartijen VVD en PvdA enerzijds en de constructieve oppositie D66, ChristenUnie en SGP anderzijds.