Mensenrechten moeten bij bedrijven nog hoger op de agenda komen te staan. Daarom komt er een Nationaal Actieplan mensenrechten en bedrijfsleven.

De ministerraad stemde vrijdag in met het voorstel van minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking).

''Het gaat om 'knowing and showing'. Bedrijven moeten weten waar ze het risico lopen mensenrechten te schenden en laten zien hoe ze deze risico's minimaliseren."

"Tegelijkertijd verwachten bedrijven terecht dat de overheid zorgt voor duidelijke richtlijnen, een gelijk speelveld en nationale wetgeving die voldoet aan internationale normen'', aldus Ploumen.