Het kabinet heeft geen garanties dat een lagere pensioenopbouw ook leidt tot lagere pensioenpremies.

Dat heeft staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma (PvdA) donderdag gezegd tijdens het debat over het pensioenakkoord. Verschillende oppositiefracties vroegen zich af of het akkoord wel leidt tot lagere premies.

"Zover gaat het natuurlijk niet", zei Klijnsma over garanties. "De Nederlandsche Bank kan niet afdwingen dat de gewenste premieverlaging kan worden gehaald." Het is volgens de staatssecretaris ook niet de bedoeling dat het kabinet rechtstreeks kan ingrijpen bij de pensioenfondsen. Maar De Nederlandsche Bank (DNB) heeft wel een stok achter de deur om de fondsen te bewegen tot lagere premies, zei Klijsma.

Zo krijgt DNB de bevoegdheid om een 'generatie-evenwichtstoets' uit te voeren om te kijken of de vaststelling van de premies in het belang van alle leeftijdsgroepen tot stand is gekomen. Blijven lagere premies vervolgens uit, dan kan de bank een 'normoverdragend gesprek' met de pensioenfondsen voeren, een waarschuwingsbrief sturen of een boete opleggen.

Vertrouwen

Klijnsma heeft er 'echt vertrouwen' in dat deze extra waarborgen daadwerkelijk leiden tot lagere premies. Onduidelijkheid over de afdwingbaarheid van lagere premies was een belangrijk punt waarop de oorspronkelijke kabinetsplannen strandden in de Eerste Kamer. Het woensdag gesloten akkoord kan op papier wel rekenen op een meerderheid in de senaat. In de Tweede Kamer steunt een ruime meerderheid de voorstellen.