De mogelijkheid om te stemmen met een verlopen identiteitsbewijs zou per 1 januari 2014 ophouden, maar minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft dit aangepast.

Plasterk heeft geregeld dat er nog gestemd mag worden met de verlopen passen tot 1 januari 2019.

De pas of ID-kaart mag echter niet langer dan vijf jaar verlopen zijn.

Maar iedereen met een pas die korter dan vijf jaar over de datum is, kan dus stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014, de verkiezing van de leden van het Europees Parlement van 22 mei 2014 en de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van 18 maart 2015, blijkt uit een brief van Plasterk.

Mensen die geen pas of zo'n niet al te oud identiteitsbewijs hebben, kunnen nog kiezen door het verstrekken van een schriftelijke volmacht.