Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) blijft na gesprekken met 25 burgemeesters over hun plannen bij zijn standpunt dat regulering van hennepteelt geen oplossing is voor de problemen met illegale teelt.

Dat schrijft hij donderdag aan de Tweede Kamer.

Het verbod op het telen van hennep kan volgens de Opiumwet en internationale verdragen ook alleen wegens medicinale of wetenschappelijke doeleinden buiten werking worden gesteld, zegt de minister verder. '

'Het zal duidelijk zijn dat het verstrekken door de overheid van een vergunning buiten de doelstellingen van het verdrag en Opiumwet, zou neerkomen op een opzettelijke schending van de wettelijke en verdragsverplichtingen die op diezelfde overheid rusten’’, aldus Opstelten.

Volgens de brief is zo'n 80 procent van de in Nederland geteelde hennep bestemd voor export. Daarom zullen noch de illegale plantages, noch de achterliggende (georganiseerde) criminaliteit verdwijnen als gevolg van regulering in Nederland.

Misverstand

Een aantal gemeenten zag nog financiële voordelen in regulering van hennepteelt, door belasting te heffen of door minder kosten voor de aanpak van illegaliteit. "Dit is een misverstand", aldus Opstelten. Op grond van Europees recht is het niet toegestaan om invoerrechten, btw, omzetbelasting en/of accijns te heffen op hennep.

Minister Opstelten laat de Radboud Universiteit in Nijmegen nog wel kijken naar de zaak. De onderzoekers zullen komend voorjaar rapporteren.

Utrecht, Heerlen en Eindhoven geven de hoop niet op. Ze blijven proberen om de minister tot een nieuw inzicht te brengen. De drie steden gaan een bestuurlijke bijeenkomst organiseren die moet leiden tot een manifest dat zal worden aangeboden aan het kabinet en de Tweede Kamer.

Ze gaan lobbyen om steun te krijgen voor lokale experimenten. ''Gezamenlijk delen wij grote zorgen over de gezondheidseffecten van illegaal gekweekte wiet, en de enorme inzet van politie voor bestrijding van snel groeiende criminaliteit'', schrijft burgemeester Rob van Gijzel van Eindhoven aan zijn gemeenteraad.