Ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen moeten snel betere maatregelen nemen om infecties in de instellingen te voorkomen.

Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid zijn ontevreden over de huidige infectiepreventie en willen verbetering zien, ook al omdat er nog strengere normen op komst zijn.

Schippers en Van Rijn willen ook dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de vorderingen de komende jaren scherp in de gaten houdt. Vanaf 2014 kijkt de inspectie ook naar het verantwoord gebruik van antibiotica.

De bewindslieden reageren donderdag op onderzoek van de IGZ naar infectiepreventie in zorginstellingen.

Daaruit blijkt onder meer dat de richtlijnen voor preventie in ziekenhuizen onvoldoende worden gevolgd en dat ziekenhuizen niet goed zijn voorbereid op de toename van resistente bacteriën.

Risico's

Verzorgings- en verpleeghuizen houden volgens het onderzoek te weinig rekening met besmettingsrisico's, maar volgens de IGZ zijn op korte termijn grote verbeteringen te realiseren.

Naleven van de richtlijnen om infecties te voorkomen en goed gebruik van antibiotica zien Schippers en Van Rijn als een belangrijke manier om te voorkomen dat antibiotica in de gezondheidszorg niet meer aanslaan.