Een meerderheid van de 25 grote Nederlandse gemeenten geeft geen geld meer aan internationale noodhulp. 

Nog maar één gemeente (Haarlemmermeer) leverde een financiële bijdrage aan de nationale inzamelactie voor de Filipijnen.

Dat blijkt uit het onderzoek Gemeenten en goede doelen, van het blad Binnenlands Bestuur.

Aan het onderzoek deden 21 van de 25 grote gemeenten mee. Elf daarvan gaven aan nooit bij te dragen aan internationale noodhulp. In andere gemeenten gebeurt dat meestal ad hoc, op voorstel van de gemeenteraad.

De gemeentelijke bijdragen aan nationale inzamelingsacties zijn sinds de aardbeving op Haïti in 2010 sterk teruggelopen, constateert Binnenlands Bestuur.

Emmen gaf destijds nog 100.000 euro aan noodhulp. Maar dat was dan wel voor het laatst. Ook voor Zoetermeer, Tilburg en Groningen was Haïti het voorlopige sluitstuk van de internationale solidariteit.