Werknemers krijgen de mogelijkheid om hun hypotheek extra af te lossen met hun opgebouwde pensioenpremie.

Dat staat in de brief van staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) aan de Tweede Kamer over het gesloten pensioenakkoord.

Werknemers krijgen de keuze om hun pensioenpremie te gebruiken voor een extra aflossing van hun hypotheek.

Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden hiervoor op haalbaarheid en uitvoerbaarheid en informeert de Tweede Kamer hier uiterlijk in maart 2014 over.    

Deze mogelijkheid zou de schuldenlast van particulieren verkleinen en zo de bestedingsruimte vergroten. De lagere woonlasten die mensen dan hebben moet het lagere pensioen compenseren.

Het kabinet wil zo de beweging op de woningmarkt aanjagen. Mensen van wie het huis onder water staat, een situatie waarbij de hypotheek hoger is dan de waarde van het huis, kunnen eerder verhuizen.

Ook starters en huiseigenaren die versneld willen aflossen zouden hierbij gebaat zijn.

Wat betekent het pensioenplan voor u? | Reacties op het akkoord