Het kabinet moet voor maart volgend jaar laten weten hoe zorgverzekeraars om zullen gaan met het persoonsgebonden budget (pgb), als de langdurige verpleging en de verzorging in 2015 overgaan naar de zorgverzekeraars. 

Een verzoek van D66 daartoe heeft in ieder geval de steun van de PvdA, VVD en de ChristenUnie, zo laat de partij weten aan NU.nl.

D66 vindt dat het pgb in de Zorgverzekeringswet gegarandeerd moet blijven.

Het pgb is een soort subsidie waarmee hulpbehoevenden zelf hun zorg kunnen inkopen. De vrees is dat door de verandering mensen die eerst nog wel van de pgb gebruik kon maken, dit straks bij de overheveling naar de zorgverzekeraars niet meer kunnen.

Happig

Volgens D66-Kamerlid Vera Bergkamp zijn de verzekeraars er "niet happig op" om dit goed te regelen. De Kamer wil daarom weten hoe de zorgverzekeraars precies met de overgang zullen omgaan en op welke manier ze er voor zorgen dat pgb'ers niet "tussen wal en schip" zullen vallen.

Ook moet het kabinet een feitelijke vergelijking maken tussen het huidige en toekomstige pgb. "Daarmee krijgen we meer duidelijkheid over wat de gevolgen zijn van de systeemwijziging. Zodat we op basis daarvan een goed besluit kunnen nemen."

Voorwaarden

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) liet in een eerder debat over de kwestie al weten dat het pgb ook in de Zorgverzekeringswet verankerd blijft met dezelfde voorwaarden.

Wel liet hij weten dat maximale keuzevrijheid voor sommige groepen die van de pgb gebruik maken geen goed idee is, omdat dit kan leiden tot financiële onhoudbaarheid. "Het is niet altijd de cliënt die het laatste woord heeft. Er moet wel een balans zijn." Van Rijn wees erop dat de kosten van het pgb zijn gestegen van 500 miljoen naar 2,7 miljard euro.