Als het aan de Comissie Onderzoek Elektronisch Stemmen ligt, printen kiezers straks zelf hun stembiljet uit met daarop alleen de partij en kandidaat van hun keuze.

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken waardeert het advies, zo liet hij weten.

Plasterk apprecieert "het belangrijke werk dat de commissie in korte tijd heeft verricht en streeft ernaar zo snel mogelijk een kabinetsstandpunt over het advies voor te bereiden".

De commissie adviseerde woensdag tot elektronisch stemmen over te gaan, ook al is dat duurder. Met een apparaat op het stembureau maakt de stemmer zelf een stemformulier. 

De biljetten worden vervolgens met scanapparatuur geteld: een klus die dan in ongeveer een uur geklaard zou moeten kunnen worden, schat de commissie. De papieren worden ook gebruikt voor controles.

Na enkele proeven voorziet de commissie in 2018 of 2019 landelijke invoering van het systeem, waarvoor straks een centrale organisatie verantwoordelijk is (opslag, beheer, onderhoud). De gemeenten zijn dan niet langer leidend.

Gedacht wordt dat de methode fouten en ongeldige stemmen zal voorkomen.

Bekijk een verklaring van Comissie-voorzitter Willibrord van Beek: