De PvdA heeft in de nacht van dinsdag op woensdag na een lange dag debatteren uiteindelijk toch ingestemd met de plannen rondom het woonakkoord. 

Senator Adri Duivesteijn stelde tevreden te zijn met de toezegging dat minister Stef Blok (Wonen) na een evaluatie, die begin 2016 moet worden afgerond, bereid is om het tarief van de verhuurdersheffing bij te stellen als dit echt nodig is.

"Ik tel mijn zegeningen", aldus Duivesteijn. "Maar ik ga zeker niet zeggen dat ik heel rijk geworden ben."

Blok liet eerder in het debat weten dat als uit de evaluatie blijkt dat de verhuurdersheffing leidt tot 'ernstige effecten' hij bereid is de heffing vanaf 2017 aan te passen. Dat betekent dat het tarief ook omlaag zou kunnen. De datum van de evaluatie haalde hij bovendien een jaar naar voren.

Investeringsfonds

De PvdA'er kan zich ook vinden in de toezegging van Blok dat hij bereid is na te denken over het oprichten van een investeringsfonds voor woningcorporaties. De minister liet echter wel duidelijk merken dat daar nu niet meer dan 70 miljoen euro in kan worden gestoken. Dit bedrag zou sowieso al geïnvesteerd worden in de corporatiesector via een heffingskorting.

Blok stelde wel nadrukkelijk de mogelijkheden voor het fonds te onderzoeken, terwijl Duivesteijn er op rekent dat het er komt.

Het kabinet heeft nu geen extra geld over voor een investeringsfonds, omdat de overheid alleen maar schulden heeft. Wel zei Blok toe na de evaluatie in 2016 te gaan kijken of zo'n fonds meer financiële middelen zou kunnen krijgen.  

Duivesteijn had Blok ook om een einddatum van de verhuurdersheffing gevraagd, maar hier zag Blok niets in. Volgens Duivesteijn is wel sprake van een "intelligente horizonbepaling", omdat door de evaluatie duidelijk zal worden of de verhuurdersheffing "verantwoord zal blijven".

Draai

Duivesteijn stond maandag en dinsdag volop in de aandacht omdat hij dreigde tegen het woonakkoord te stemmen wegens zijn kritiek op de verhuurdersheffing, die jaarlijks 1,7 miljard euro moet opleveren voor de schatkist.

Met deze ene tegenstem zou er meteen geen meerderheid meer voor de plannen zijn, die met moeite door behulp van D66, ChristenUnie en de SGP door het kabinet van VVD en PvdA werden opgesteld.

Duivesteijn liet zich in ferme bewoordingen uit over het akkoord en dan vooral de verhuurdersheffing, die 'visieloos' zou zijn.

Verschillende Eerste Kamerleden verweten de PvdA'er dan ook te hebben gedraaid in het debat. GroenLinks wilde weten wat er nou zo anders was aan de toezegging rondom de evaluatie, omdat die toch al gepland was. De PVV zei tegen Duivesteijn dat "Margaret Thatcher nog meer ballen had dan u".

Onvindbaar

Het debat in de Eerste Kamer verliep dinsdagavond laat warrig. Het debat werd anderhalf uur vertraagd door overleg in de PvdA-fractie over de kwestie.

De fractie wilde nog langer uitstel van het debat, maar dit kon enkel op irritatie vanuit de andere fracties in de Eerste Kamer rekenen. Duivesteijn had niet eerst de pers te woord moeten staan, maar de Eerste Kamer, zo was de teneur. 

Omdat minister Blok blijkbaar wel op verder uitstel had gerekend, werd het debat alsnog verlaat weer hervat. Blok was een half uur onvindbaar en kwam niet op tijd opdagen in de Kamer, wat ook hem op boze blikken uit de Eerste Kamer kwam te staan.

De meerderheid voor het woonakkoord betekent dat ook een ander belangrijk plan rondom de pensioenen doorgang kan vinden. De oppositie, die al een principeakkoord met het kabinet had bereikt over de plannen voor de verlaging van de pensioenopbouw, wilde met instemming wachten tot het woonakkoord door de Eerste Kamer kwam.

Achtergrond: Wat is er aan de hand met het woonakkoord? | Afspraken uit woonakkoord op een rijtje

Lees de brief van Blok aan de Eerste Kamer

Debat woonakkoord in Eerste Kamer

Omdat minister Blok blijkbaar wel op verder uitstel had gerekend, moest het debat alsnog verlaat weer worden hervat. Blok was een half uur kwijt en kwam niet op tijd opdagen in de Kamer, wat ook hem op boze blikken uit de Eerste Kamer komt te staan. © ANP
Blok liet eerder in het debat weten dat als uit de evaluatie blijkt dat de verhuurdersheffing leidt tot 'ernstige effecten' hij bereid is de heffing vanaf 2017 aan te passen. © ANP
"Ik tel mijn zegeningen", aldus Duivesteijn. "Maar ik ga zeker niet zeggen dat ik heel rijk geworden ben." © ANP
De PvdA'er kan zich ook vinden in de toezegging van Blok dat hij bereid is na te denken over het oprichten van een investeringsfonds voor woningcorporaties. © ANP
Duivesteijn stond maandag en dinsdag volop in de aandacht omdat hij dreigde tegen het woonakkoord te stemmen wegens zijn kritiek op de verhuurdersheffing, die jaarlijks 1,7 miljard euro moet opleveren voor de schatkist. © ANP
Minister Stef Blok (Wonen) verwacht dinsdag in de Eerste Kamer een lang debat te moeten voeren over het woonakkoord. "Dat zal wel tot diep in de nacht duren." © ANP
In Den Haag dreigt een politieke impasse rondom het woonakkoord te ontstaan omdat PvdA-senator Adri Duivesteijn (midden) in de Eerste Kamer tegen dreigt te stemmen waardoor er geen meerderheid voor de plannen zal zijn. © ANP
Duivesteijn noemt de heffing 'visieloos' en vindt dat het kabinet een beter plan voor de woningmarkt moet hebben. Volgens hem moeten de opbrengsten van de heffing ingezet worden als investeringsmaatregel voor de bouw. © ANP
De senatoren (VLNR) Adri Duivesteijn en Andre Postema (PvdA) en Roger van Boxtel (D66) tijdens het debat in de Eerste Kamer over de woningmarkt. Coalitiepartijen VVD en PvdA hebben in februari met oppositiepartijen D66, SGP en ChristenUnie afspraken gemaakt over de plannen rondom de woningmarkt, het woonakkoord. © ANP
Duivesteijn vreest voor een 'systeemfout' waar door de verhuurdersheffing "flink wordt ingeteerd op het potentiële vermogen van de woningcorporaties, waardoor investeren in de woningmarkt op de middellange termijn problematisch wordt." © ANP
Blok en Duivesteijn voorafgaand aan het debat in de Eerste Kamer. De minister zei het debat "met vertrouwen" tegemoet te zien, maar noemde het wel "spannend". © ANP