De Tweede Kamer wil dat er een internationale zwarte lijst komt voor bankiers die zich schuldig hebben gemaakt aan fraude of een andere vorm van wangedrag. Die lijst moet voorkomen dat zij elders nog aan de slag kunnen. 

Een motie daartoe van CDA'er Eddy van Hijum en Henk Nijboer (PvdA) is dinsdag door de Kamer aangenomen.

In de financiële sector wordt weliswaar vanaf 2015 een systeem van tuchtrecht ingevoerd waardoor bankiers na wangedrag in het uiterste geval uit hun beroep kunnen worden gezet, maar dat gaat de Kamer niet ver genoeg.

Het schandaal met de manipulatie van de tarieven van de Libor-rente heeft aangetoond dat de 'cultuuromslag naar een dienstbare bankensector' ook in de wereld van het internationale zakenbankieren moet worden gemaakt.

Rabobank

Het kabinet krijgt daarom de opdracht om zich er in internationaal verband voor in te zetten dat er een zwarte lijst komt voor bankiers. Tegelijkertijd vindt de Kamer niet dat de medewerkers van de Rabobank die waren betrokken bij de Libor-manipulatie alsnog moeten worden vervolgd.

Met hen is een schikking getroffen waardoor de fraudeurs die nu nog bij de bank werken, gevrijwaard van vervolging. Daarop klonk eerder forse kritiek.

Aanpassen wet

Arnold Merkies (SP) bracht daarop dinsdag een motie in stemming waarin wordt verzocht om deze schikking ongedaan te maken en alle medewerkers die bij de fraude betrokken waren alsnog te vervolgen.

Hij kreeg echter geen meerderheid achter zich. Het parlement vindt wel dat de wet snel moet worden aangepast om dit soort fraude beter te kunnen aanpakken.