Het pensioenoverleg tussen kabinet en de oppositiefracties D66, ChristenUnie en SGP gaat dinsdagmiddag verder.

Fractievoorzitter Arie Slob van de ChristenUnie heeft dat maandag gezegd na beraad met de top van het kabinet en de coalitie.

Slob verwacht dat dinsdag overeenstemming bereikt kan worden over de aanvullende bezuinigingen die nodig zijn om de pensioenambities van de partijen te verwezenlijken. Een akkoord over het geheel komt dan binnen handbereik, verwacht Slob. Daarover kan dan ook worden gepraat met CDA en GroenLinks.

Die partijen deden aanvankelijk ook mee met het pensioenoverleg, maar werden vorige week opeens niet meer uitgenodigd.

Het kabinet heeft een nauwere band met D66, ChristenUnie en SGP omdat het daarmee eerder ook een begrotingsakkoord en een akkoord over de woningmarkt sloot. Het kabinet is aangewezen op steun van de oppositie, omdat het in de Senaat geen meerderheid heeft.

Akkoord

Ook PvdA-leider Diederik Samsom toonde zich maandag na afloop van het pensioenoverleg met de drie oppositiepartijen optimistisch. ''Ik denk wel dat we er komende dagen uit kunnen komen.'' Premier Mark Rutte hield zich nog wat op de vlakte. Hij wilde niet op de gang van zaken vooruitlopen.

Fractieleiders Alexander Pechtold (D66) en Arie Slob (ChristenUnie) zeiden voor aanvang van het overleg dat een pensioenakkoord met het kabinet pas kan worden gesloten als het zeker is dat het woonakkoord door de Senaat komt.

Het kabinet spreekt daar al weken over met de oppositie, omdat het in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft.

Woonakkoord

Pechtold wil even afwachten of de PvdA in de Senaat dinsdag het woonakkoord steunt dat het kabinet eerder dit jaar sloot met zijn partij, de ChristenUnie en de SGP. Met dezelfde drie partijen praat het kabinet over pensioenen.

Ook Slob zei maandag dat hij ''rustig even wil bezien hoe dingen lopen''. Dat de Senaat voor het woonakkoord stemt is niet helemaal zeker. PvdA-senator Adri Duivesteijn is zeer kritisch.

Het pensioenoverleg gaat over het kabinetsplan de jaarlijkse pensioenopbouw vanaf 2015 te verlagen van 2,25 naar 1,75 procent van het inkomen.

De oppositiefracties willen dat dat percentage omhoog gaat, waarbij vooral de ChristenUnie zich steeds veeleisend opstelde. Volgens ingewijden zou nu gemikt worden op een opbouw van 1,875 procent.