De gen-aardappel Amflora mag niet langer op de Europese markt worden geteeld en verhandeld. 

Het Europees gerecht, de rechtbank van de Europese Unie, heeft vrijdag het besluit van Brussel om de aardappel op de markt toe te laten, teruggedraaid.

Volgens de rechtbank heeft de Europese Commissie bij de besluitvorming de officiële procedures niet gevolgd en daarom wordt het besluit vernietigd.

De gen-aardappel, ontwikkeld door het Duitse chemieconcern BASF, wordt gebruikt voor de industriële productie van zetmeel en voor diervoeding.

Tegen het vonnis kan beroep worden aangetekend bij het Europees Hof.