Albanië moet voorlopig niet het kandidaat-lidmaatschap van de Europese Unie krijgen aangeboden. Het moet ook niet onder voorwaarden in het vooruitzicht worden gesteld. 

Een motie van het CDA en ChristenUnie met deze strekking kreeg donderdag steun van een meerderheid in de Kamer. Ook de VVD schaarde zich erachter, hoewel de motie door minister Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken) was ontraden.

Volgens de Kamer is de aanpak van corruptie nog onvoldoende en moet de rechtsstaat verder worden versterkt. De Europese Commissie is er voorstander van om het land de status (''een puur politieke formule zonder enige juridische consequentie'', aldus de minister) te geven. Volgende week spreken staats- en regeringsleiders tijdens een EU-top over het onderwerp.

Timmermans was tegen de motie omdat het ertoe kan leiden dat Nederland alleen komt te staan tijdens de EU-top. Hij wilde voor die tijd nog medestanders vinden voor zijn standpunt. Het kabinet vindt dat Albanië de status nu nog niet moet krijgen, maar wel als het Balkanland in de loop van volgend jaar hiervoor gereed is.