Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer heeft donderdag ingestemd met het Nederlandse aandeel in de VN-missie in Mali. 

Alleen de PVV, de SP en de Partij voor de Dieren spraken in de Kamer na twee dagen debatteren hun steun niet uit voor de missie. 

De instemming van de Kamer was vooraf al verwacht. Het debat ging de afgelopen twee dagen dan ook vooral over de vraag of Nederland niet ook transporthelikopters moest meesturen.

Dit wees minister Jeanine Hennis (Defensie) echter af, omdat zij van mening is dat deze helikopters van andere landen moeten komen en het niet een verantwoordelijkheid van Nederland, maar van de VN is.

Plan B

Hennis stelde bovendien goede indicaties te hebben dat een ander land dit ook zal doen. Daarom is het ook nog te vroeg om een 'plan B' op tafel te leggen, aldus Hennis. 

Dat zou de onderhandelingen over de inzet van andere landen in de VN-missie kunnen schaden. "Dat proces ondermijn je dan", zo stelde ook PvdA-Kamerlid Michiel Servaes.

Garanties

Verschillende partijen in de Tweede Kamer, zoals de VVD, CDA en ChristenUnie vroegen het kabinet donderdag in het debat wel om de garantie dat de Nederlandse troepen in Mali uiteindelijk over voldoende transporthelikopters zullen beschikken, nadat ze een eis om eigen transporthelikopters mee te sturen eerder al hadden laten varen.

Het kabinet had woensdag namelijk laten weten dat de inzet van Nederlandse helikopters voor het slagen van de missie niet noodzakelijk is. 

April

Een garantie wilde Hennis in het debat nu nog niet geven. Wel zei ze toe dat ze de Kamer uiterlijk april, maar hopelijk "al veel eerder", zal informeren over de transportcapaciteit in Mali. "Ik vraag de Kamer ruimte om hier samen met de Commandant der Strijdkrachten een oordeel over te kunnen vellen."

Deze ruimte kreeg ze van de Kamer. Ook beloofde ze dat Nederland er mede op toe zal zien dat er voldoende transportcapaciteit in Mali aanwezig zal zijn. "We gaan echt niet achterover leunen en kijken wat op ons afkomt. Maar het is wel een VN-verantwoordelijkheid", aldus Hennis. 

In april moeten alle Nederlandse troepen in Mali aanwezig zijn. De eerste Nederlandse militairen zijn al vertrokken, vanaf januari volgt de rest. In totaal worden 368 Nederlandse militairen in het gebied ingezet.

Inlichtingen

Het Nederlandse aandeel in de missie is om een zelfstandige inlichtingendienst in het land op te zetten, die na het Nederlandse vertrek in 2015 kan worden overgedragen.

De kwestie rondom de helikopters was voor de Kamer prangend, omdat op dit moment alleen nog landen als Niger en Burkina Faso transporthelikopters voor de VN-missie in Mali hebben toegezegd. De VN heeft de internationale gemeenschap om meer transporthelikopters gevraagd.

PVV

De PVV steunt de missie niet omdat volgens de partij andere landen als Algerije en Marokko maar hun aandeel in de VN-missie moeten leveren. Dit kwam de partij op veel kritiek te staan, omdat de bestrijding van moslimterreur juist een essentieel punt voor de PVV zou moeten zijn, aldus een meerderheid van de Kamer.  

En ook minister Timmermans stelde: "Kom bij mij nooit meer aanzetten met het verhaal dat de aanpak van jihadisten een prioriteit is voor de PVV.''

​SP

De SP stemt niet in met de missie omdat het denkt dat een actie de problemen in het gebied niet zal oplossen. Kamerlid Harry van Bommel liet weten humanitaire inzet in het gebied veel nuttiger te vinden dan militaire inzet. En die humanitaire inzet is in deze VN-missie volgens hem veel te beperkt.

Hier reageerde Timmermans teleurgesteld op. "Ik had met mezelf de weddenschap afgesloten dat de SP de missie juist zou steunen."

Verenigde Naties

Bert Koenders en de VN zijn blij met het Nederlandse besluit om een missie naar Mali te sturen. Koenders is chef van de VN-missie in het Afrikaanse land.

De VN leidt momenteel de buitenlandse bemoeienissen met het verscheurde Mali. "De Nederlandse bijdrage is belangrijk voor Mali. Het versterkt de VN-missie en draagt bij aan de veiligheid en een betere toekomst voor de Malinezen, het vinden van een politieke oplossing en het verdedigen van Nederlandse en Europese belangen. Dit is een positief besluit dat door de VN zeer gewaardeerd wordt."

Dossier Mali | Profiel: Republiek Mali