Nadat eerder het leenstelsel voor studenten in de bachelorfase van het hoger onderwijs werd uitgesteld, wordt nu ook het leenstelsel in de masterfase een jaar naar achteren geschoven. Ook de maatregel om de OV-studentenkaart te versoberen gaat later in.

Dat blijkt woensdag tijdens het debat over het wetsvoorstel van minister Jet Bussemaker (Onderwijs).

Het leenstelsel in de masterfase zou aanvankelijk in september 2014 moeten ingaan, in de bachelorfase een jaar later. 

Met het geld dat het leenstelsel en de versobering van de OV-studentenkaart oplevert wil het kabinet investeren in de kwaliteit van het hoger onderwijs.

Geen meerderheid

De minister slaagt er echter niet in om een meerderheid in de Eerste Kamer voor haar plannen te vinden. GroenLinks en D66 zijn weliswaar voorstander van een leenstelsel, maar vinden het voorstel van Bussemaker onvoldoende.

De minister zei de wensen van de Kamer uit het debat mee te willen nemen bij haar uitwerking van het integrale wetsvoorstel voor bachelor- en masterfase. De versobering van de OV-studentenkaart zal vermoedelijk per 2017 ingaan. 

Ze verwacht in het voorjaar met haar voorstel te komen. Bussemaker erkende dat het samenvoegen van de verschillende wetsvoorstel de transparantie vergroot en de communicatie over de gevolgen voor studenten makkelijker maakt.

Ze wijst er wel op dat dan de investeringen in het hoger onderwijs dan ook een jaar worden uitgesteld.

Principe

Bussemaker stelde tijdens het debat dat een meerderheid het principe van het leenstelsel steunt. Bovendien zegt ze geen alternatieven te zien voor het leenstelsel "als we willen investeren in het onderwijs".

Ze zei om "praktische redenen" eerder een knip te hebben aangebracht door het bachelordeel los te koppelen van het masterdeel.

"Er werd steeds gezegd: maak tempo, maak tempo. En dat kon, want het wetsvoorstel voor de masterfase lag er al uit het vorige kabinet", aldus de minister.

Experimenten

De minister wil verder de experimenten met wisselende collegegelden (collegegelddifferentiatie) uitstellen, zolang het debat over het leenstelsel loopt.

Bussemaker wil sommige opleidingen van hoge kwaliteit de mogelijkheid geven om een hoger collegegeld te vragen.

Afwijzing

GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver is tevreden over het uitstel van het leenstelsel. "Er werd te weinig gedaan om de toegankelijkheid van het onderwijs te garanderen waardoor iedereen die wil studeren ook kan studeren", aldus Klaver.

"Bovendien wilde het kabinet nu al op studenten bezuinigen, en dat geld pas in de toekomst uitgeven aan betere onderwijskwaliteit."

Zijn SP-collega Jasper van Dijk is in zijn nopjes. "Er komt uitstel van het leenstelsel, de korting op de OV-kaart en het hogere collegegeld voor topstudies. Ik zeg: drie keer is scheepsrecht. Het was een vruchtbare dag."

Samenhang

Studentenorganisatie ISO is blij dat de voorstellen straks in samenhang worden bekeken. "Nu de minister terug gaat naar de tekentafel, zou het verstandig zijn dat zij toegankelijkheid en tijdige voorlichting bovenaan haar prioriteitenlijstje zet", aldus voorzitter Ruud Nauts.