Regeringspartij PvdA lijkt er voorstander van om het leenstelsel voor studenten in de masterfase uit te stellen en samen te voegen met het voorstel voor de bachelorfase.

Dat blijkt woensdag tijdens het debat over het wetsvoorstel.

PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis stelde sympathiek te staan tegenover een voorstel van D66 en GroenLinks hiertoe. Wel wil hij eerst de antwoorden van minister Jet Bussemaker (Onderwijs) afwachten.

Moeite

De minister heeft grote moeite om steun te krijgen voor de hervorming van de studiefinanciering. Ze wil het leenstelsel in de masterfase al vanaf september 2014 laten ingaan, en de bachelorfase een jaar later.

Parlementaire steun is vooralsnog voor geen van de plannen te vinden. GroenLinks en D66 hebben het leenstelsel weliswaar in hun verkiezingsprogramma, maar zijn tegen het voorliggende voorstel. Daarmee ontbreekt een meerderheid in de Eerste Kamer.

Klip en klaar

GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver: "Ik zeg het klip en klaar: wij zijn tegen het wetsvoorstel zoals het er nu ligt. Wij hebben zorgen over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Ook baart het ons zorgen dat studenten niet direct profiteren van de investeringen in de kwaliteit van het hoger onderwijs."

D66-Kamerlid Paul van Meenen noemt het wetsvoorstel "half werk". "Het gaat alleen over de masterfase en heeft cruciale weeffouten", stelt hij.

"Een grote hervorming als dit in stukken opknippen is écht niet wenselijk." Ook vindt hij dat er meer zekerheid moet zijn over de rente die studenten na hun studie over de schuld moeten betalen. 

Bussemaker stelde tijdens het debat dat een meerderheid het principe van het leenstelsel steunt. Bovendien zegt ze geen alternatieven te zien voor het leenstelsel "als we willen investeren in het onderwijs".

Collegegelddifferentiatie

Mohandis zei verder dat wat hem betreft de experimenten met wisselende collegegelden (collegegelddifferentiatie) worden uitgesteld, zolang het debat over het leenstelsel loopt.

Bussemaker wil sommige opleidingen van hoge kwaliteit de mogelijkheid geven om maximaal het dubbele collegegeld te vragen.

OV-studentenkaart

Klaver pleitte er tijdens het debat voor om het contract met de vervoerders waarin afspraken zijn gemaakt over de OV-studentenkaart voorlopig in stand wordt gehouden.

Het kabinet is voornemens om de OV-studentenkaart per 1 januari 2016 te vervangen door een kortingskaart, maar aangezien er een opzegtermijn is vastgelegd van twee jaar zou dit contract al deze maand moeten worden opgezegd.

Het ministerie onderhandelt momenteel nog over het nieuwe reisproduct, dat een bezuiniging van ongeveer 400 miljoen moet opleveren.