De top van kabinet en coalitie praat donderdagavond met de leiders van de oppositiefracties D66, ChristenUnie en SGP over het plan de pensioenopbouw te verlagen.

Geprobeerd wordt het al weken voortslepende overleg vlot te trekken.

CDA en GroenLinks, die tot dusver ook steeds mee onderhandelden, zijn niet uitgenodigd. Zij waren niet betrokken bij het begrotingsakkoord dat het kabinet in oktober sloot met een deel van de oppositie. D66, ChristenUnie en SGP waren dat wel.

Het kabinet wil daarom in eerste instantie met deze drie oppositiepartijen overeenstemming bereiken over een financiële dekking van de pensioenwensen die op tafel liggen. Mogelijk schuiven later CDA en GroenLinks weer aan.

Te vroeg

Bij het gesprek van donderdag zijn premier Mark Rutte, vicepremier Lodewijk Asscher, minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën en de fractieleiders Halbe Zijlstra (VVD), Diederik Samsom (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Arie Slob (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP) aanwezig. Volgens bronnen is het nog te vroeg om te zeggen dat er een doorbraak op handen is nu de besprekingen naar het hoogste politieke niveau worden getild.

Het kabinet wil de jaarlijkse pensioenopbouw vanaf 2015 terugbrengen van 2,25 naar 1,75 procent van het inkomen. De oppositiepartijen vinden dat te ver gaan en eisen een hogere opbouw. Omdat het kabinet in de Senaat geen meerderheid heeft, is het van hun steun afhankelijk.

Het pensioenplan zou een bezuiniging van bijna 3 miljard euro moeten opleveren, de grootste uit het regeerakkoord. Een pensioenopbouw van 1,85 of 1,9 procent zorgt voor een besparingsverlies van enkele honderden miljoenen. Daar komt nog meer bij, omdat de oppositie ook een pensioenfonds voor zzp'ers wil.

Dekking

De onderhandelingen zitten vooral vast op de dekking. Die werd aanvankelijk gezocht binnen de pensioensector, bijvoorbeeld door de pensioenopbouw voor hogere inkomens te schrappen. De VVD voelt daar echter niets voor. Bezuinigen op de nabestaandenpensioenen is weer onbespreekbaar voor ChristenUnie en SGP.

Er wordt daarom ook naar andere posten op de overheidsbegroting gekeken, maar voor de hand liggende mogelijkheden zijn daar evenmin te vinden. Zo voelt de PvdA niets voor het snijden in subsidies om werklozen aan de slag te helpen. De VVD is mordicus tegen een verhoging van de aanschafbelasting voor auto's.